is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 11, 1885, 1885

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zouaven-Broedersciiap : //Fidei et Virtuti

afdeeling ’sGravenhage van den Bonifacius-Bond. J. A. Nijssen, Ie Voorz. | J. Theeuwis, Bibliothec. A B. Brons, Penningm. [ A. Brons, Secretaris. A. F. Vroomans, Ie Secretaris. A. B. van Zanten, Kemperstraat 87, 2e Secret.

Liefdewerk: „Oud Papier.”

S. J. J. Knaapen, President, Lage Westeinde 51. W. Graaf, Vice-President. E. M. J. van Campenhout, Secretaris, Lange Beestenmarkt 24.

Jac. C. S. Messing, Penningm., Stille Veerkade 36. P. A. Schudelaro, Ie Magazijnmeester, Spui 73 J. P. H. V. d. Hoeven, 2e „ Westeinde 137. G. J. Iserief, Senior, Raadsman, Vlamingstraat 21. J. G. H. Schrijver, Denneweg 138. ) „ Fr. .1. Büch, Driehoekjes 4. ( van A. M. T. ten Hagen, Nobelstraat 20. j Toezicht.

Pkocessie NA.iu Sittard.

P. vanMelzen, Rijswijkscheweg 48, Broedermeester.

Grevenbiclit (Limburg), Dekenaat Sittard. Census voor Prov. Staten en Tweede Kamer: f 20. 1132 zielen. 380 Communicanten. J. S. Engels, Rector, 1837-67-71.

Groede (Zeeland), Dekenaat Aardenburg. Census voor Prov. Staten en Tweede Kamer: fB2. A. M. A._de Kort, Pastoor, 1838 —6B 74.

Groenendijk (Hazersrooude), Zuid-Holland. Dekenaat Soeterwoude. Census voor Prov. Staten en Tweede Kamer: f 32 H. Bosmans, Pastoor, 1828—51—56 J. Opmeer, Assistent, 1857—82-83. Er bestaat nog een Groenendijk in Zeeland, zie: Hontenisse, en in Noord-Brabant twee: Gemeente Oosterhout en Gemeente Zwaluwe.

Groenloo (Gelderland), Dekenaat Groenloo. Census voor Ptov. Statenen Tweede Kamer: f2o. 2481 zielen. 2050 Communicanten. H. Hoogveld, Pastoor, 1824—50—66.