is toegevoegd aan uw favorieten.

Pius-almanak ...; jaarboek van katholiek Nederland, jrg 11, 1885, 1885

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Th. Liket, Pastoor, 1824 50—82. H. J. P. Thomann, Kapelaan, 1860—88-88. J. C. H. H. Launspach, „ 1855—81—84.

Phocessie naar Sittaiu).

Mej. Geertje de Wit, Zelatrice.

Sprandel (Noord-Brabant), Dekenaat Etten. Census voor Prov. Staten en Tweede Kamer: f20.- C. van Mechelen, Deken en Pastoor, 1819 J. A. van Breugel, Kapelaan, 1849-74-83.

Yereeniging van den H. Vincentius a Paulo.

J. B. de Bakker, [Pres. A. Verhuist, Penningm. J. de Weert, Vice-Pres. J. Feijen, Secretaris.

Stads-Kanaal (Groningen), Dekenaat

Groningen en Assen. Census voor Prov. Staten en Tweede Kamer: /20.- H. Krabben, Pastoor, 1822-49—79.

Veeeeniginu van den H. Vincentius a Paulo. J; V. d. Putten, President.

Stand-daar-buiten (Noord-Brabant), Dekenaat Etten. Census voor Prov. Staten en Tweede Kamer: f2o. J. C. Viasbom, Pastoor, 1818-42-62. F. van Eekeien, Kapelaan, 1846—71—85.

Stavoren (Friesland), Dekenaat Sneek.

Steenbergen (Koord-Brabant), Dekenaat Steenbergen. Census vopr Prov. Staten en Tweede Kamer: f2O. J. Uittewilligen, Deken en Pastoor, 1826 50—71. A. C. J. de Blieck, Kapelaan, 1849—77—84 G. van Dijk, „ 1842-67—84.

R. K. Weeshuis.

Bestuurd door de Eerw. Zusters van het Moederhuis te Dongen. Rector: J. F. van Aert, 1824—53—75.

, R. K. Gasthuis.

Bestuurd door Eerw. Gasthuisnonnen (Moederhuis). Eerw. Overste: Mevrouw Hosselet. Rector: F. A. Wagemakers, 1851—75 77.

steenderen (Gelderland), Dekenaat Zutphen. Census voor Prov. Staten en Tweede Kamer; f2O. – A. B. van den Bosch, Pastoor, 1827-54-66.