is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 48, 1898, no 283-288, 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1000. \lej. Betje Merkelbach , Oisterwijk. 1000. Mej. Melanie en Clara Smeets , Ittereu. 1200. Mej. Johaiina Sprengers , Geldrop. 1000. Mej. Geitruda do Wilt, Udeii. 20U0. Mej. Maria Timmermans, Dieseu. 1000. De Gezusteis Sommeliiik , Groeulo. 3400. .Mej. Jobanna v. Hout, Stiatum. 1300. Mej. Anna Smits, Cuijck a/d Maas. 2900. “ Mej Anna Raemakers , Ospel. 1000. Mej. J. P. Kenens, Zierikzee. 22,800 Mej. Anna Koeb , St. Agnes Gesticht, Amersfoort. 6800. Mej. Doortje van Manen, Amersfoort. 255, Mej. Doortje van Stokkum , Amersfoort. 200. Mej. Daatje van Hamersveld , Amersfoort. 840. Mej. Peetje de Winter, Amersfoort. 250. Mej. Dina Welters, Amersfoort. 2000. De Zusters v. O L. Vrouw , Amersfoort. 12.600 en 2900 vreemde. De kiudeieu Kerschner, Pensionaat Woguum. 785. De Zelatricen van Hameisveld, 355. Den jongenh. Piet v. d. Hout, Tilburg. 3000. Mej. Marie Groot, Hoogwoud. 1200, .Mej. H. F. S. Klaijtmaus , Schijndei. 2200. Mej. B. de Jough , Breda, 1000. De Zelatricen en de schoolkinderen der Eerw. Zusters van Neerbosch. 9000. De Eerw. Zusters v. b. Pensionaat, Dongen. 75000. Mej. Maria van Kerkhof , Leeuwen 1250. Mej. Helena Hol, Leeuwen 320. De Gebroeders Smits, Tilburg. 1100. Mej. I*. Schakenburg, Oud Pekela. 3000, Mej. J. G. H. Mescher, Hoorn. 3000. Mej. Conielia Ruigrok van der Werven. Hoogmade. 2000. Mej. Maria Elisabeth Vos, Nuenen, 2575. Wilhelm van Korvel, 3000.

DOODSBERICHTEN.

In het gehed der Leden worden aanlrevolen :

1. Hunne Dl). HH. Mgr. Antonius Ikudini, Aartsbisschop van Lima in Peru (Zuid Amerika) en Mgr Hujonin , sinds 31 jaren Bis.'chop van Bayenx en Lisieux in Frankrijk.

2. L)e, Eerw. Bi'oeder Bellinus, Marist, overleden op Nieuw-Caiedonië (ÜCeariië), na meer dan 2ü jaar in het onii rwijs werkzaam te zijn yeweest.

Uit Nederlank : (Bisdom ’s-Bosch.)

3. De Weleerw. Heer M A. van de Ven , in leven I',i>toor te Wanroy , weldoener (Zie blz. 116)

4 Aarle Rixtel ; Petronella Migchels , weldoenster ( Zie lil/. 116.)

5. Mej. Maria Elisabeth Klijsen, Tresoricrster en weldoeiisfer, overleden 21 Juni 1898 (Zie liefdegiften, Tilburg, parochie ’t Heike.)

6. Middelbeers, Juanna Cath. van de Ven, prclecte der Congregatie , weldoenster. (Zie blz. 117.)

Van elders.

7. Nog een Geestelijke, en 8 andere weldoeners, ijveraars, enz. in Frankrijk.