is toegevoegd aan je favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 49, 1899, no 289-294, 1899

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

750. Mej. Daatje Hameraveld , zei, Amersfoort 880. Mej. Gerritje Vos, Zei. Amersfoort 1700. Mej, Johanna sterk. Zei. Amersfoort 1000. Mej. Pietje vaa Leut, Amersfoort 500. Mej. Marie Renziug, Ëiizabetb Niekerk , Zei. eo Paulrna Amersfoort 600. Mej Neeltje Oud. Beemster 400. Hein en Coba van *t Wel, Amersfoort 600. Den jongeuhee; Schoonderwoord, Amersf. 500.— Den jongenh. Cornelis Luyex, Amersf. 900. Mej. Petronella v. Duren, Nistelrode 1000. Mej. Petronella v. d. Linden, Woensel 1500. Mej. Job. Reijnders, Helden Loo 480. De Zeiatri■ceii te Well (Limb.) 4300. Den heer Joh. Vaeghs, Wellerlooy 4000. Den heer Joh. v. Aerssen , Wellerlooy 1000. Mevr. E. v. d. Vtjldeo-Buex, Hoofdtresorierster te Eindhoven 10,000.— Mej. Martina Frio, Vinkeveen 1000.— Mej. de Gezusters Peters, Stompwijk 1000. —De schoolkinderen der openbare lagere school te Meerloo (Limb.) 1200. Mej. Malie Otten , Didam 1200. Den Heer J. v. d. Brink, üliecht 20,000. Mej. Anna Hendriks, Erp. 7000.

DOODSBERICHTEN.

In het gebed der leden woi’den aanbevolen Uit Nederland : (Bisdom ’s-Boscb.)

1. Oorschot: Maria de Kroon, weldoenster (Zie blz. 49.)

2. Vecbel: de Heer Paulus Jacobus v. d. Ven, weldoener (Zie blz. 49.)

3. Scbijndel; de Heer Petrus Kemps, weldoener (Zie blz. 49.)

4. Nog eenige overleden weldoeners en weldoensters,

Van elders.

5. Vijf EE. HH. Geestelijken, 3 kloosterzusters en 15 andere weldoeners, ijveraars, enz., waaronder 1 kloosterzuster uit België, eene ijveraarster uit Spanje, eene van Malta en .eene uit Griekenland; de overige uit Frankrijk.