is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 53, 1903, no 313-318, 1903

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a /25 ; en c) schaal en gitten / 30. Zevenbergen a) J B Zevenbergen 25; en b) er onder begrepen de Bijdrage van Moerdijk. Bladel schaal ƒ2B. Diessen offer bij bet feest der H. Kindsheid ƒ26. Middelbeers er onder begrepen de Bijdrage van Oostelbeers. Lieshout eene gift van wijlen den Zeereerw. Heer J. F. Branten in leven Pastoor te Lieshout / 40. Geldrop van twee collecten ƒ36,80. iVefersef eene gift a / 48,30. Erp a) collecten ƒSO; b) aan verschillende liefdegiften ƒ30,13; c) tot vrijkoop van een slavinnetje te noemen Joanna Maria van Erp ƒ25; d) tot vrijkoop van een slavinnetje te noemen Gornelia / 30; e] tot vrijkoop van een slaafje te noemen Antonius van Erp /25; en ƒ) tot vrijkoop van een slavinnetje der Zelatricen te noemen Adrianus, Gbristianus Hubertus van Erp ƒ27,50. Woensel a) van Maria van Vlokboven weldoenster van bet Genootschap der H. Kindsheid ƒ200; b) Gollecte bij het Kindsheidfeest fbl,öO\c) N. N. tot vrijkoop van een slaafje te noemen Johanna Maria ƒ25; en d) tot vrijkoop van een slavinnetje te noemen Theodora ƒ25. Boerdonk a) van N. N. ƒ25; b) van N. N. voor twee slaafjes te noemen Antonius en Maria ƒ 25; c) tot vrijkoop van een slaafje te noemen Marianus Maria ƒ 25; en d) aan offer en kleine giften ƒ 83. Drunen N. N. tot vrijkoop van een slaafje ƒ25. Donk Gollecten ƒ51,70. Beek eene gift a f iO. Haaren twee schaalcollecten ƒ34; en bjjverschillende giften ƒ6B. Rijkevoort N. N. ƒSO. Eersel a) eene liefdegift a ƒ 25; en h) de schaal ƒ 33,10. Heumen er onder begrepen de bijdrage uit Malden. Den Dungen van wijlen de Wed. Adr. van Heek ƒIOO. Volkel a) tot vrijkoop van een slavinnetje te geven doopnaam Anna Maria ƒ 25; en b) tot vrijkoop van een slavinnetje bij den Doop den naam Ida Anna te geven ƒ25. Beuningen a) eene gift a ƒ3O; en b) eene gift a ƒ 25. De Eerde a) van wijlen Mart. Verhagen ƒ25; b) van N. N. ƒ25; en c) van N. N. / 25. St. Michiels-Gestel a) voor een slavinnetje bij den H. Doop te noemen Maria ƒSO; en b) voor een slavinnetje bij den H. Doop te