is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 61, 1911, no 361-366, 1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op. Voor de vierde maal na hare aankomst in het gasthuis vergulde de zon de wateren van den stroom toen zij ons aanzag met eene uitdrukking vol zoet en kinderlijk vertrouwen.

„Jesus, Maria,” lispelde zij !

Haar hoofdje viel op hare borst, het vogeltje was heengevlogen naar een nest, waaruit geen roofzuchtige gier het zal kunnen wegrukken.

In den hemel, ik ben er zeker van, bidt zij voor u, dierbare leden en voor hare familie.

Alvorens te eindigen breng ik u den besten dank namens onze lieve kinderen.

Dat de goede Jesus u honderdvoudig vergelde al wat gij voor uwe broeders en zusters in het overzeesche doet

Vergeet ze niet in uwe gebeden, zij op hunne beurt, bidden vurig voor u even als ik, uw oude vriendin

Zuster X.

Franciscanes, missionaris van Maria.

De Eerw. Pater Bernardinus Barros-Gomes, Lazarist, algemeen Directeur der H. Kindstieid in Portugal, een slachtoffer der revolutie. (*)

Den 5 Octobor kwam M. Barros-Gomes te midden van de troebelen der revolutie te Lissabon treurig om het leven.

M. Bernardinus Barros-Gomes was de zoon van een geneesheer van naam te Lissabon. Hij was een liefhebber der natuurlijke historie en werd later algemeen directeur der bosschen en domeinen van Portugal.

In 1885 trad hij te Lissabon in de orde der Lazaristen.

(*) Dit kort levensbericht is ons verschaft door een zijner confraters, tegenwoordig bij zijn dood en die op het punt stond in zijn lot te deelen.