is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 62, 1912, no 367-372, 1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

62« JAARGANG.

No 372.

FRANKRIJK.

CENTRALE RAAD.

Bericht over het afzenden der gelden.

De Centrale Raad van het Genootschap verzoekt dringend de diocesane tresoriers en alle correspondenten, de ingezamelde gelden vóór 1 Maart a.s. op te willen zenden aan het Bureau des Genootschaps, 44 rue du Cherche Midi, Parijs.

Giften die na dien datum inkomen, worden pas het volgend jaar vermeld.

Bericht aangaande de aflaten van den H Kruisweg.

Verscheidene geestelijken, directeurs of leden van een raad der H. Kindsheid hebben ons gevraagd, of ten gevolge van het decreet Pium Viae Crucis, den 24 Juli 1912 door het

A.

11