is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 66, 1916, no 391-396, 1916

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KEN NATIONALE GEBEURTENIS IN JAPAN

De Z. B. H. Delmas, overste van het seminarie der vreemde Missiën van Parijs, zendt ons het volgende verhaal.

Brief van een missionaris van Tokio.

Een nationale gebeurtenis heeft in Japan plaats.

Ik zeg niet te veel om het succes aan te duiden der zending van Mgr. Jozef Pretelli, door den H. Stoel naar de Philippijnen afgevaardigd.

De buitengewone gezant van zijne Heiligheid was belast, den keizer van Japan een eigenhandig geschreven brief van gelukwensching te overhandigen ter gelegenheid der kroningsfeesten, welke tegen het einde van 1915 hebben plaatsgehad. Tweemaal reeds had het Vaticaan officieele vertegenwoordigers afgevaardigd: in 1885 Mgr. Osouf, en in 1905, kort voor den Russisch-Japanschen oorlog Mgr. o’Connell. Maar deze beide zendingen moesten in gewicht voor deze onderdoen.

De zending van Mgr. Petrelli verschilt overigens van de twee andere door de wijze, waarop zij plaats vond. Deze prelaat vertoonde zich rechtstreeks aan de Japaneesche regeering als