is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 68, 1918, no 403-408, 1918

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MISSIËN.

Ceyloii.

AARTSBISDOM VAN COLUMBO.

Een Zuster Franciscanes, missionarisse van Maria, stuurt ons ons dit treffend verhaal:

Moratuwa October.

SALI, DE KLEINE SINGALEESCHE.

Ziehier het verhaal van Saii, ’n kleine Singaleesche. Haar vader en moeder waren boudhisten. Zij was pas een paar maanden oud toen haar moeder stierf. Zij werd door haar katholieke zuster opgenomen, die haar doopte. Op ’n bracht zij haar naar onze school. Zij was zoo braaf dat zij nooit een berisping verdiende.

Haar godsvrucht, zachtheid en gehoorzaamheid was buitengewoon voor haar leeftijd, en daarom waren haar makkertjes over haar voorbeeld eerst verwonderd en langzamerhand volgden zij het na.

Met haar zeven jaar deed zij haar eerste H. Communie. Haar verlangen en liefde tot de H. Communie was zoo groot, dat Jezus voor haar alles was. ja, in heel haar leven wilde de kleine Sali niets anders dan; Jezus vreugde geven. Maar dit kind, met zoo’n schoon zieltje was erg zwak. ’t Was wezenlijk een te zeldzaam en een te fijn plantje om hier aan de aarde te kunnen gewennen. Op ’n keer kwam Sali niet meer naar school. Men ze! ons dat zij ziek was en dat haar oudste