is toegevoegd aan je favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 68, 1918, no 403-408, 1918

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

drift in houden. En ouders en kinderen zijn blijde. De ouders, als ze hun kinderen in langen stoet zien optrekken, al dragen zeniets méér dan hun Kindsheid medaille aan een kleurig lintje ; maar vooral als zij iets bijzonders dragen of iets voorstellen, dat de algemeene

aandacht trekt. Ook de kinderen zijn blijde en men kan het op hun aangezicht lezen, hoe fier ze zich voelen, deel uit te maken van een genootschap, dat zooveel goed doet.

Erp heeft weer zijn jaarlijksche optocht gehad. Men heeft de