is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 68, 1918, no 403-408, 1918

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelukkige gedachten gehad, eenige groepen door de photografie vast te leggen op het papier.

De eerste foto stelt voor : de zalige Jeanne d’ Are, fier gezeten op haar oorlogsklepper en moedig de wereld inkijkend, strijd en doodsgevaren trotseerend. Word later in het leven ook een koene strijdster voor eer en deugd, gij die daar zoo hoog op uw strijdros gezeten zijt; blijf zooals de ridders uit de middeleeuwen altijd

zonder vrees of blaam, geharnast tegen alle verleiding en getooid met den helm des geloofs.

De tweede stelt voor de vlucht naar Egypte. Wie gevoelt geen medelijden met dat jeugdig moedertje en haar kind, die zulk een lange en gevaarlijke reis moeten ondernemen ? Maar geen nood 1 St. Jozef is er ook nog en wie door hem begeleid wordt, die is v»ilig.