is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 72, 1922, no 427-432, 1922

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

linkerhand de stalmeester, die voor het paardje van den pater zorgen moet. Dunkt je niet, dat die stalbaas wel het meeste schik heeft. Dat komt niet alleen omdat hij zoo goed terecht gekomen is, maar misschien ook wel, omdat je z'n bultje niet kunt zien.

Nu, gele broertjes, hou je maar goed hoor ! Vul e’ken dag twee keer je buikjes maar flink met rijst van den pater en blijf maar vroolijk, tot zoolang je weer in staat ben je verwoeste boeltje op te bouwen. Als je toont mannen te wezen die het waard zijn, wed ik, dat de goede missionaris je ook daarin wel een handje helpen zal.

BLADVULLING

Wie niet van geven

Houdt in z’n leven,

Zal na z'n sterven

Maar weinig erven ;

Maar die in hun leven

Ter liefde Gods geven,

Die zal Hij cens loonen

Met honderdduizend kronen.