is toegevoegd aan je favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 74, 1924, no 439-444, 1924

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ALS lEMAND VERRE REIZEN DOET.

Jullie kent immers allemaal ’t lied van Jurriaan ? Of ken je ’t niet ?

Dan moet ik toch eerst even ’t eerste couplet voor jullie afschrijven en ’k weet zeker, dat er in je hartje dan met ’n hoepla ’n kwiek Jurriaantje naar boven komt wippen.

Als iemand verre reizen doet,

Dan kan ie veel verhalen.

Ik nam daarom m’n stok en hoed

En ging terstond aan ’t dwalen..

Zie je nu niet, dat ie er al is die kleine nieuwsgierige deugniet. Merk je niet, dat ie mee zou willen, liefst heel ver naar Noord, Zuid, Oost en West. Luister maar eens naar z'n lustig stemmetje terwijl ie zingt :

Daar heb je gansch niet kwalijk

gansch niet kwalijk aan gedaan.

Vertel nu maar verder, o Jurriaan.

Ziezoo, nu ben ik, waar ik wezen wou. Echt reizen is veel te gevaarlijk voor die kleine Jurriaantjes. Die moeten voorloopig maar bij moeder’s pappot blijven en luisteren wat de groote weet te verhalen over z’n verre reizen.