is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 80, 1930, no 475-480, 1930

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PENDOTSCHAP DER H.KINDSHHQD

Jaargang 80.

No 480.

’N NIJLPAARDENJACHT MET HINDERNISSEN

k Wil voor de lezeresjes en lezertjes van uw annaaltjes heel in ’t kort de jacht op ’n nijlpaard vertellen, die onlangs hier in de buurt heeft plaats gehad. Ze kunnen dan zien, dat ’n paar honderd negers ’t met zoo’n dikhuid niet zoo gemakkelijk hebben, als ’n jager in Holland met ’n haas of konijn.

’t Was feest in Gayaza, ’n protestantsch dorp hier in de buurt en de geloofsgenooten uit Nagalama waren ook uit» genoodigd. Onder aanvoering van ’n soort katechist waren ze er heen gegaan en ze lieten onderweg hun trommels vroolijk tamtammen.

t Was er goed geweest in Gayaza; er was goed gezorgd voor overvloedig eten, het „mwenge” bananenbier, had er gestroomd in overvloed en alle hoofden dol gemaakt. Toen de lui van Nagalama dan ook op den laten avond terugkeerden naar hun dorp, waren ze uitgelaten dol. Telkens moest de kleine stoet stilhouden; dan werd er op de trommels geslagen, gedanst en gezongen.

Terwijl ze voortliepen, bemerkten ze eensklaps op niet grooten afstand ’n reusacbtig nijlpaard.

Over ’t algemeen zijn deze dikhuiden bang, vooral als