is toegevoegd aan uw favorieten.

Annalen van het Genootschap der Heilige Kindschheid tot het doopen en vrijkoopen van de ongeloovige kinderen in Sina en in andere afgodische landen, jrg 81, 1931, no 481-486, 1931

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

groote open ruimte, omringd door hutten, is een ontelbare menigte samengestroomd. Ook de koningin met een tiental z.g. hofdames komen ons groeten.

We wandelen verder en op ongeveer vijf minuten afstands, bevinden zich in een wei tien prachtige ossen, die den koning als geschenk zijn aangeboden. Terwijl we de beesten bewon* deren, komen een tiental mannen om ze te slachten, want er is feest, dus er moei gegeten worden.

Benige oogenblikken later is de weide dan ook in een waar slachtveld herschapen; groote vuren worden aangelegd, om zoo spoedig mogelijk een heerlijk stukje te bra= den.

Nu wordt de koning uitgenoodigd; de stoet zet zich in beweging, langzaam, langzaam als was het ’n lijkstoet. Voorop de ste dansers van het land, dan een zestal koningen uit den om= trek. Vervolgens ’s ko= nings onderdanen, zin= gend en dansend, en ten slotte zijne majes= teit zelf, bekleed met den koninklijken mam tel; ’n vuurroode stof effect maakt op zijne majesteits zwarte huid.

In de verte is een verhevenheid aangebracht; daarheen begeeft zich de menigte. Zijne majesteit beklimt zijn troon

Een mooi groepje Chineesjes,