is toegevoegd aan uw favorieten.

Berichten uit Nederlandsch-Oost-Indië; ten dienste der eerwaarde directeuren van den Sint Claverbond, 1918, 1918

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sneden door o zoo breede rivieren. Zelfs groote schepen komen de steden binnén. En koeien als je er hebt! Daar heb je eenvoudig geen idee van. „Maar zijn er ook sawah’s ?” Wel neen. „Bagimana? hoe is dat mogelijk? Geen sawah’s? Zijn er dan klappers?” Ook niet, zelfs geen bamboe groeit er. ’t Is er veel te koud. Zoo koud kan het er zijn, dat alle rivieren „ès” (ijs) worden, zelfs zoo, dat er paarden over kunnen loopen. „Maar wat hebben die orang belanda dan daar om te eten?” O. a. tarwe om brood te bakken. „O, ja Toewan, laatst hebben ze hier ook t r i g o e (tarwe) gezaaid.!)” En dan hebben ze in Holland volop aardappelen, erwten, boonen en nog veel andere zaken.

Ondertusschen waren we onder ’t keuvelen over deze en andere zaken ’t einddoel van onzen tocht genaderd. In eens zien we daar den prachtigen waterval Tjibeurum vóór ons. Waarom hij den naam van ~rood water” draagt, zal moeilijk uit te maken zijn, daar zijn water zoo helder is als kristal. Maar op dit punt staat hij gelijk met de Roode Zee. Ook bij deze zocht ik ten minste vruchteloos naar ’t waarom van het haar toegevoegde woord „rood”.

Wilt u nu even zoo vriendelijk zijn eens goed de foto’s te bezien? Vaak geven foto’s de zaak mooier weer dan ze in werkelijkheid zijn. Hier is dat zoo niet, hoe goed gelukt ze ook mogen genoemd worden.

Ge moet het zien met eigen oogen, hoe bijna 100 voet boven u het bruisend water, ontsprongen aan een tot nog toe onbekende bron hooger op in ’t oerwoud, zich door de op ’t oog een halven meter breede steenen sleuf tusschen het wiegelend groen doorperst, voortgedrongen, kronkelende sneeuw gelijk, om zich dan als doorzichtige, over gansch de oppervlakte met witte bloemen bestrooide golvende glasplaten uit te lengen en beneden op ’t zwarte gesteente met krachtigen slag neer te klateren. Millioenen fijne druppeltjes, los gelaten door de watermassa, dansen dan rondom door ’t luchtruim, oolijk en vroolijk als den neerstortenden woudstroom ter eer.

!) Bij wijze van proetneming was dit gedaan. Ook al invloed van den oorlog; verlangen om in eigen behoeften te kunnen voorzien. De proef zal ondertusschen herhaald worden deze maal met zaad uit Engelsch-Indië.