Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

G/AT EN ONDERWUSTÈ V '

ÉALLE VOLKERENji

UIT HET VERLEDEN DER WERELDMISSIE

VAN LISSABON NAAR GOA IN DE XVIE EN XVIIE EEUW

DOOR P. SEGERS S. J.

(vervolg)

111.

■an Lissabon ging de reis eerst in de richting van Madera, maar daar begonnen de ongemakken zich al te doen gevoelen, want dat was de streek der veranderlijke winden. Vele zeelieden waren destijds van meening, dat daar de geweldigste stortzeeën en windvlagen voorkwamen. Bijna alle passagiers begonnen daar al aan zeeziekte te lijden, en velen van hen werden er ook op het verdere gedeelte der reis bijna voortdurend door gekweld. En als men bedenkt, dat de meeste van hen niet het minste begrip van zindelijkheid hadden, en hun uitwerpselen maar op den grond lieten vallen, kan men zich gemakkelijk voorstellen, hoe de verschillende lokaliteiten van het schip er begonnen uit te zien. Op Engelsche en Hollandsche schepen werd destijds al geschrobd en geboend, dat het een aard had, maar op Portugeesche schepen waren die praktijken onbekend. De uitwerpselen bleven dus dikwijls maar liggen, of werden onvoldoende verwijderd. Dat de passagiers door die herhaalde aanvallen van zeeziekte zeer verzwakt werden, laat zich begrijpen, te meer daar het voedsel aan boord weinig geschikt was, om de nadeelige gevolgen te herstellen. Naar het

Sluiten