Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE VORSTIN DER ZUIDZEE

DOOR L. GROENEWEGEN S.J.

■e Vorstin van de Zuidzee, door de Javanen genoemd Ratoe Lara Kidoel, is voor de Javanen een geheimzinnige persoonlijkheid, waarvan een groote invloed

Mijn eerste kennismaking met Hare Majesteit was een ware verrassing. Ik stond op een middag in de dessa, met een groepje Javaansche kinderen om mij heen, toen plotseling uit de naburige dessa’s ’t geluid van de tongtong gehoord werd.

De tongtong is een uitgeholde boomstam, waarop alarm- en andere signalen geslagen worden. leder Javaan heeft er een voor zijn huis liggen. Wanneer er op geslagen wordt, klinkt ’t geluid heel de dessa door tot over de nabijgelegen velden en dorpen. Nauwelijks hadden mijn vriendjes dezen tongtong gehoord, of onder ’t gejubel van: Lampor! Lampor!') snelden allen weg, ieder naar zijn woning.

En daar begonnen ze allen zoo hard ze maar konden op den tongtong te slaan; zoodat heel de dessa daverde van het geluid, dat er gemaakt werd.

Wat was er gebeurd?

Aan de bijzondere wijze van kloppen hadden de jongens aanstonds het teeken verstaan door de naburige tongtong gegeven, terwijl ik er niets van begreep. ’tWas namelijk het teeken dat

Lampor, geest of spook

Sluiten