Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kreeg een spiegeltje, gene een schilderijtje, een derde ’n zakje knikkers enz. enz. terwijl de mannen door den Pastoor werden onthaald op een sigaret.

Overgelukkig en geheel voldaan trok zij s avonds weer naar de jongenschool en den volgenden dag terug naar hun Heimat diep in de bergen. Zij konden maar niet uitgeroepen komen over de heerlijke Kerstfeestviering te Mendoet.

Mag de St. Claverbond, op gevaar af van onbescheiden te worden hij vraagt bijna voortdurend den lezeressen en lezers n kleinigheid vragen, om de goede zusters van Mendoet in staat te stellen ook het komende Kerstfeest voor hun Javaansche kinderen en bezoekers te maken tot een onvergetelijke dag?

Het Franciscanessen-klooster te Heijthuijsen en de St. Claverbond Stijn Buijsstraat 11, Nijmegen, nemen dankbaar giften en giftjes voor dit doel in ontvangst en zullen voor eene spoedige doorzending zorgen.