Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In het stille hart werden de overweldigende indrukken in alle intimiteit bewaard.

’s Avonds heeft de generale opdracht plaats met het neerleggen van de tallooze albums op het heilig graf van St. Aloysius. Ook hier voelden wij weer die internationale eenheid tusschen de deputaties: ze waren één van hart en ziel, met hun gemeenschappelijken Patroon, den heiligen Aloysius.

Na deze twee prachtige dagen kwamen nog de bezoeken aan de diverse kerken en heilige overblijfselen, waarbij het Coliseum en de Catacomben wel het meest tot den Roomschen pelgrim spreken.

De terugreis door het prachtige bergland tusschen Rome en Assisië was buitengewoon indrukwekkend, omdat wij binnen enkele uren van bekende natuurwonderen hebben mogen genieten. Buiten enkele kleine verschillen was dit deel van Italië een brok Java. De Franciscus-stad deed het pelgrimsvuur opnieuw oplaaien, terwijl Florence met de onvergetelijke fresco’s van Fr. Angelico en Bartolomeo kunstgewrochten ten tooneele voerde, welke meer overeenkwamen met onze Oostersche opvatting van religieuse kunst. Bologna en de door oorlogen bekende Po-vlakte gaven ons van hun specifieke eigenschappen te genieten, terwijl West-Zwitserland weer forsch en krachtig aandeed door zijn Alpen in wintertooi.

Sluiten