is toegevoegd aan uw favorieten.

Sint Claverbond; uitgave der Paters Jezuïeten ten bate hunner missie op Java, jrg 42, 1930, 1930

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van God of een gezamenlijken groet aan Zijn lieve Moeder! O! en als ze dan op de feestdagen, de hoogfeesten des Heeren en van Maria ineens twee gezellinnen wakker roept en zij vroolijk gedrieën beginnen te zingen en te beieren, omdat er glorie is aan God en vrede aan allen, die zijn van goeden wil! Dan schiet de vreugde los in anders zoo véél bezwaarde menschenzielen, dan begint het oog weer te glinsteren van vertrouwen op een Vader in den hemel, en verheugen zich de

Engelbewaarders om den glimlach, die straalt van het gezicht van hun beschermelingen, dan bewijst de vriendelijke groet en het vroolijke woord van menschen, die anders zoo somber en stug en zoo hard kunnen zijn voor elkaar, dat de stem van de klok het weer binnengeluid heeft in hun harten, dat zij tot geluk en tot liefde zijn geschapen!

Foto Zr. Columbine, Mendoet.

De Kalibawangers komen te Mendoet hun klokje halen, om het'>uren-ver de bergen in te dragen naar hunne dessa.

Geschiedenis, traditie, gewoonten, geaardheid en omstandigheden geven aan de volkeren een verschillend karakter: maar