Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN VLAAMSCH LETTERKUNDIGE DIE SCHILDER WIERD TE MIDDELBURG

Het is altijd genoegelijk in de verte een toren boven het land te zien uitsteken. Daar wonen menschen ! Maar nog genoegelijker is ’t als ge weet, dat daar in de schaduw van den toren een vriend van u woont. Dan is ’t of die toren u wenkt. Zoo zag ik op een lentemorgen, van op de boot Terneuzen-Vlissingen, al schommelend over de groene baren der Schelde, boven den groeneren reepel land, de Lange Jan van Middelburg, hoog en fijn als een versierde kaars staan heerschen ! Het eiland Walcheren! waarover Charles de Coster zegt: „Een bloemtuil drijvend op het water” en waar ik zoo geerne zou bijvoegen, dat Middelburg de middenroos is, met de Lange Jan als stamper. Daar woont Reimond Kimpe, en daar ging ik naartoe om hem een paksken malsche Liersche Vlaaikens te dragen, en om zijn schilderwerk te zien ! De letterkundige Reimond Kimpe, vóór den oorlog van Gent naar Lier gekomen met in zich nog het droomerige uit het kunstzinnige Laethem, ging, buiten het voortschrijven van uit Gent meegebrachte onafgewerkte fijne novellen weldra

Later verschenen onder titel: „Het eeuwige onvoldane”; uitgave Het Kersouwken, Antwerpen.

aan ’t zingen, kleine gedichtjes, die met enkele trekken en een paar discrete kleuren, het innige, klare Lier verbeelden B.v.b. de duiven, die over de markt wandelen, terwijl de zon in ’t goud der huizen zit; de kraaien op het kruis van den Begijnhoftoren; een ballon die boven de juichende stad drijft; werkmeisjes in natte Novemberstraat. Maar meteen wierden al die kleine dingen aanleiding tot het uiten van fijne gevoelens eener zoekende ziel. Ik heb hem ook te Lier twee olieverfschilderij tj es weten maken : een hoeve bij avondval, en het tuintje van zijn huis.

Thans zit R. Kimpe in Holland, te Middelburg. Een plaats die hij uitkoos, omdat hij van vroeger reeds het nette stedeke zoo schoon vond. Daar was hij stillekens aan, door 't schoone Middelburg bekoord, aan ’t schilderen gegaan, en had daar weldra zooveel goesting ingekregen, dat hij zich niet meer tegenhouden kon, en nu volop zijn gevoelens in de schilderkunst, in plaats van in verzen en novellen, laat uitbloeien. En nu ging ik naar zijn werk zien 1 benieuwd en belust, en vast meenend dat Kimpe het kleurig-

1) „Verzen”; uitgave Het Kersouwken, Antwerpen.

„Wit Huis”, schilderij door Reimond Kimpe.

Tentoonstelling in „Opgang”, Utrechtschestraat 69, A’dam.

Sluiten