is toegevoegd aan uw favorieten.

De katholieke illustratie; zondags-lektuur voor het katholieke Nederlandsche volk, jrg 43, 1908-1909, no 40, 17-07-1909

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET GEZELSCHAP DAT VIII JULI LL., EERSTEN VERJAARDAG DER ONTHULLING VAN HET SCHAEPMAN-MONUMENT TE RIJSENBURG, EEN KRANS NEERLEGDE BIJ HET GEDENKTEEKEN VAN DEN GROOTEN DOCTOR NAMEN DER HEEREN LINKS VAN HET MONUMENT: PAST. EMER. GEERDINK, DR. SCHRaDER, PRESIDENT MGR. DR. SCHAEPMAN, DR. BLOM, JAN BROM, DR. SMITS, PROF. KNUIF, PROF DR HENRI POELS P STEENHOFF, PAST. SLOET, PROF. KNAAPEN ; RECHTS VAN HET MONUMENT: MR. KOLFSCHOTEN, PROF. HINSBERGH, DR. NOUWENS, KAP. V. D. HORST, BARON VAN WIJNBERGEN DR. HOOGVELD, BARON VAN HUGEPOTH T. AERDT, MR. KOOLEN, JAN STUIJT, DR. ARIËNS, C. R. DE KLERK. (PHOTO A. P. A. ADRTAANSZ)