is toegevoegd aan uw favorieten.

Berichten van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie, 1861, 1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BERIGTEN

VAN DE NBDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TER BEVORDERING DER PHARMACIE. Mei EB6l. Nieuwe Volgreeks. li°, g.

ni;uï:iu:f:ux» vas hev hoof'mbkstuiib. Het Hoofdbestuur van het Dept. Utrecht het hierna volgend stuk ontvangen hebbende, heeft gemeend zulks door middel der Berigten ter kennis der leden te moeten brengen. De Secretaris, A. J. EIJI. Het Utrechtsch Dept. der Nederl. Maatschappij ter bevordering der Pharmacie, heeft met innig leedwezen kennis genomen, vaneen dooreen Apotheker alhier ontworpen 7

Volgens Art. 78 der Wet, ontvangen de Leden deze Berigten kosteloos.