is toegevoegd aan uw favorieten.

Berichten van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie, 1861, 1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BERIGTEN

VAN DE NEDUMDW MAATSCHAPPIJ TM BBVORDERIKG DM PHARMACIË. ■Viilij 1861, Nieuwe Volgreeks. S° g».

»EDKUEELII«EIk' BKR nEPARTKITKITKIir. 13 EPAKTEMEjS’T Eottebdam. Vergadering van April 1861. Door den Heer W. Eobertson Az. wordt het rapport van de Commissie voor de Journalistiek uitgebragt over de navolgende onderwerpen: 1. Onderzoekingen omtrent, de suikerstof inde zure vochten, hare oorsprong, natuur en omzettingen; door Buig net. Zie Ilaaxman’s Tijdschrift No. 4,1861. 8

Volgens Art. 78 der Wet, ontvangen de leden deze Berigten kosteloos.