is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 1, 1864-1865, 1864 [Index]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Alphabeüsch Register

y A. Acclimatie van boomwol in Oostenrijk. No. 35. Acetas plumbicus depuratus. 36. Acetas plumbicus liquidus. 36. Acetas plumbicus tribasicus. 36. Aceton als oplosmiddel. 52. Acetum cosmeticum Mallardi. 48. Acidum hydrocyanicum aquè. solutum. 8. Acidum boricum, produktie, 52. Acidum tannicum, zuiverheid, 39. Acidum tartaricum. 3 en 9. Aconelline. 10. Aconitine. 3 en 11. Adres van de heeren J. Mouion en zonen te ’s Gravcnhagc. 26. Adres van Groninger apothekers. 28. Adres van den heer Clement. 28. Adres van apothekers te Workum. 41. Adres van Fransche pharmaceuten. 3. Aether, onzuiverheid, 40. Aether tegen tenia. 48 en 49. Aether, zuivere, voor anaesthesie. 50. Aetherische oliën al te scheiden uit gedestilleerd water. 23. Aethiops martialis. 46. Aethylamine voor ijsvorming. 29. Afzondering van eenige zouten uit hunne oplossingen. 8. Alkaloïden naar hunne uitwerking classificeren. 23. Alkohol, aantoonen van geringe hoeveelheden in vloeisLollen,. 8. Alkohol uit beetwortels ontdekken. 23. Alkohol uit olievormend gas. 23. Alkoholische extracten in mixturen. 33. Aloë afgescheiden door kool. 25. Aloë-olie. 39. Aloë-pillen. 9. Aluminium. 25 en 37. Amerikaansche jichtpillen. 43. Ammonia liquida, onzuiverheid, 35. Ammonia liq. als reagens op vin opii. 34. Ammoniak middel tegen rotting. 23. Ammoniakgas, toepassing, 53. Ammoniak als beweegkracht. 46. Ammoniakproef op balsam. Copaivac. 23. Ammonia, engelsche koolzure, zuivering. 18. Ammonium, bewijs voor het, 8. Amygdaline, oplosbaarheid, van. 17. Amygdaline cum emulsine. 9. Amylum ceratum. 3. Analyse van Daubitz-Krauter-liqueur. 48. Anatherin-mondwater. 20. Andidroppels. 22. Anemonine. 45. Angusturabast. 13.

Anthozymase. No. 30. Antikritiek. 53. Apothekers ten platten lande. 13. Appareil iodopnore. 1, Aqua amygdal. amar. en aq. laurocerasi, opmerkingen, 15, Aqua ex amygdalin. parat. 9. Aqua dentifricia Ma 11 ar di. 49. Aqua goulardi. 37. Aqua laurocerasi. 8. Aqua laurocerasi, bereiding uit ongesneden bladen, 18, 20 cn 25. Aqua laurocerasi en acetas ammonic. liquid. 13 err!4. Aqua laxativ. Viennens, 16. Aqua naphae en acidum phosphoricum. 24. Arabische gom , geconcentreerde oplossing 5. Aromatieke stroopen , koude bereiding 19. Aroph Paracelsi. 1. Arrowroot. 34 en 53. Arsenigzuur, oplosbaarheid in wijngeest, 45. Arsenikhoudend groen als kleurstof, schadelijkheid, 36. Arsenikhoudend zwavelzuur, zuivering, 7. Arsenik in nitras bismuthicus basicus aanwijzen. 33. Arsenikvergiftiging door eene anilinefabriek. 15. Artsenij tax. 29. Atropine , bereiding 38. Atropine, splitsing in atroopzuur en tropine. 25. Auriculae judae. 35. Azijn op vrij zwavelzuur. 30. Azijnpolyp in China. 52. Azijnzure dampen bij de snelazijnmakerij binden. 51. Azijnzuur koperoxyde , neutraal, 31. B. Baël. 15. Balsam copaïvae , ammoniakproef , 23. Barnsteen, zwavel in, 7 en 31. Beccabunga herba , vervalsching , 15. Belial’s borstpoeder. 10. Bell’s haemorrhoïdaalzalf. 18. Bengaalsch vuur , ontploffing , 30 , 31 cn 32. Benzine, echtheid, 25 en 26. Benzoëzuur uit naphtaline. 52. Benzoëzuur , rotatie , 19. Beperking van het getal apotheken. 15 en 16. Beraadslaging der Tweede Kamer, 46. Berberine. 37. Bevrozene glazen ontdooijen. 42. Bijenwas , herkenning der vervalschingen , 4. Bismuth-erts in Bolivia. 51. Blaauwe kleur ontnemen aan ferrocyaanzink. 3, Black drop. 2. Blaud's pillen. 9. Bloedvlekken , pude, 41,