is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 6, 1869-1870, 1869 [Index]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Glematme. 35. Chinine, kunstmatig. 37. Chiratine en Chiratogenine. 50 Chloor, nieuwe bereidingswijze. 17. Chlooraether in Engeland en Erankrijk. 37. Chloorkalk, graden voor de bepaling der waarde. 27,

Chloorstikstof. 18. Chloral-hydraat als anaestheticum. 10, 15, 18. Chloral-hydraat, formulen voor de aanwending. 24. Chloral-hydraat, nog eenige bijzonderheden. 38, 85, 38, 42, 49. Chlorose hij de planten. 33. Chloreti ferrici solutio, bereiding. 8. Chloretum auricum. 50, Chloretum ferricura, vluchtigheid. 12. Chlorigzuurgas. 33. Chlorodyne. 4, 45. Chloroform, alcohol daarin ontdekken. 2. Cicutene. 3. Cinchona’s. 43, 46. Cinchonidine, de aanwezigheid aantoonen. 39. Circulaire van het depart. Amsterdam der Ned. Maatschappij ter bevordering der Pharmacie. 9. Circulaire van Hoff. 41. Citras ferrico-chinicus, verandering aan het licht. 28; Citroenzuur en wijnsteenzuur, onderscheid. 2], Citro-tartras natrico-magnesicus effervesens gramulatus. 33. Classificatie der pharmaceutiscks poeders, 30. Cochenille, vervalschte. 24. Cochlearia officinalis, aetherische olie. 5. Codex, beteekenis. 43. Collodium stypticum. 3. Collyrium adstringens luteum. 16. Cornu Cervi rasura. 45. Commissie van toezicht op de vorming van helpers inde apotheek. 1. Commissiën voor de leerling-apothekers-examens in 1869. 10. Conchinine. 7. Convolvuline van jalapine te onderscheiden. 43. Coralline niet vergiftig. 40. Corallinum flavum als reagens. 16. Cortex quercus tegen vorstbuilen. 40. Cortex radicis granatorum. 23 Gouden of Couidean. 13. Cremortart, onderzoek op lood. 85. Cumarine. 7. Curare, eenig middel tot overtuiging der deugdzaamheid, 1. Curiosum. 22. Cyaanwaterstofzuur door directe synthese verkregen. 16. Cytisus Laburnum, vergiftigingen. 17v Cytisine. 51. 11. Daffy’sch Elixir. 49. Danziger’s onbedriegelijk middel tegen tandpijn. 21. Departement Rotterdam der Ned. Maatsch. ter bevordering der pharmacie, Feestviering. 37. Desinfecteerende pasta. 9. Desinfecieerende zeep. 2. Desinfectiekaarsjes. 18. Digitalinum, gekristalliseerd. 18. Dittmann’s looikuur. 29. Droogtoestel. 28, 37. E. Eau Athénienne. 6. Eau oxygenée gazeuse. 28. Eetbare aarde uit Java. 38. Eigendom op geneesmiddelen, onschendbaarheid. 9, 13, 14. Eikelchocolade, 18. Eisenbart. 47. Eivochtcn, rotting. 11. Electriciteit, invloed op de deugdelijkheid der wijnen. 49. Electuarium aromaticum. 18. cum opio. 18. Elixir valerianatis ammonici Goddardi. 36. Email van gietijzeren kookgereedschappen op een loodgehalte te onderzoeken. 23. Embracation Quertionan. 11. Emeticum minutum. 18. Emetine. 13. Emplastrum ammoniaci scillatum. 28. Emplastrum cantharidum adhaesivum. 37. Emplastrum cum acido phenylico. 10. Emplastrum nigrum (Emplastrum maure), 41. Emplastrum plurabi, gele kleur. 35. Emplastrum raparum. 49. Engelsch recept. 33, Examen inde talen. 29. Examen-commissiën voor hulp*apotheker en apotheker in 1870. 39. Explodeerend mengsel. 29. Explosie van glycerine. 52. Expositie vaneen mensch in zijne stoffelijke bestanddeelen. 17. Extracta narcotica alcoholica. 44, 45. Extracten in het groot bereid. 1. Extractum corticis peruviani, 14. Extractum cynoglossi. 28.

j Extractum lupuli aethereum. 26. Extractum secalis cornuti. 13, F. Farine lactee. 19. Ferridcyanetum kalicura, nieuwe bereiding. 39. Ferrum pulveratum en ferrara hydrogenio reductum. 17. Ferram pulverisatum, verontreinigd. 52. Flesschen van korsten te bevrijden. 53. Fluoor en Prof. Nicklès. 13. Fluorescentie van cbinine en van steenolie. 29, Fluoretum ammonicum als inkt. 9. Foeselolie, nieuwe bron voor lichtgas. 37. Folia Digitalis purpureae, tijd van inzameling. 37. Folia laurocerasi, oorsprong van de blauwzuurh. bitteramandelolie. 15 Franguline en Frangulinezuur. 19. Fructus Myrobalani (looizuurgehalte). 31. Fuchsinesoorten, arsenikgehalte. 49. Gasregulateur. 38. Geheime geneesmiddelen. 34. Gehoorolie van Brackelman. 44. Gelatina physostigminata. 13. Geneeskundige stiften. 25. Geneesmiddelen uit planten in homoïopathische dosen. 49, Geneesmiddelen, bij apotheekhoudende geneeskundigen aanwezig, niet voorkomende op de door den inspecteur geviseerde lijst. 42, „Gewerbefreiheit * voor de Duitsche apothekers. 3. Gewichtstukken, materiaal. 22. Gietijzer verkoperen. 26. Ginsengwortel. 49. Glucoside in Calycanthus floridus. 43. Glucose-bereiding uit zetmeel. 51. Glycerine, verbetering van gebezigde in gasometers. 37. Glycerine tegen typhus. 11. Glycerine tot het verbeteren van den wijn. 25. Glycerinezalf, bereidingswijze, 17. Glycoarnicine. 25. Glycobastol. 11. Goud, nieuwe methode voor de metallurgie. 26. Goud, nieuwe reactie op. 21. Graham (Thomas), levensbeschrijving. 23. Grammengewicht inde receptuur, waarschuwing. 50. Granclla aërophora cum citrate magnesico. 33. Granella aërophora cum citrate magnesico et ferro. 35. Grève der apothekersbedienden te Parijs. 28, Gumrai-resina Angelicae, 51. Gutta percha, zuivere witte. 18. 11. Haarwater, Oostindisch. 6. Hagspiel’s edel-gentiaan-specerijensap. 50. Herbarium van Coniferen. 21. Herbarium van Delessert. 6. Herbarium van het Britsch museum. 29. Herb’s universale necessaires tot het wegnemen van vlekken. 22. Herkenmiddel van alcaliën, vooral van ammoniak. 9. Herleiding van het medicinaalgewicht tot grammengewicht en omgekeerd. 43. Heroïsche middelen, gevaar van het voorschrijven van geconcentreerde oplossingen. 9. Holz’ middel tegen epilepsie. 23. Hooge raad, uitspraak. 27. Hopmeel met picrinezuur. 49. Hout onverbrandbaar te maken. 33. Hulp-apothekers-examen, twreede. 20, 21, 22. Hulp-apotliekers-examen, splitsing. 13. Huttler’s Esprit de cheveux. 44. Hydroxylchinine. 37. Hygrometer van Crestin. 26. Hygroscopische praeparaten, betere bewaring door sluiting met kurken stoppen. 25. Hypermanganas kalicus, reagens op bijtende soda en op empyreumatische stoffen in ammonia. 25. Hypophosphis ferricus. 3. Hyposulphis natrico-argenticus. 36, 1 en J. IJzer als pyrophoor. 41. IJzeroxydule zouten, niet hoogere oxydatie. 33. IJzerzeep, vloeibare. • 31, 45. IJzerzuur, vorming. 24. Index (De) der Pharmacopoea Neerlandica. 52. Indigo, bepaling der waarde. 22. Indigo gecultiveerd in Hongarije. 13. Indigo, oplosbaarheid. 18. Industrie, nieuwe tak. 26 Infusio Nasturtii oföcinalis. 28. Inkt, witte scheikundige. 32. Inkt (ijzerhoudende), den ouderdom bepalen. 21. Interessante proef. 21. Inzameling van vegetabiliën in 1869. 24. Jodas kalicus enz,, ontleding bij verhitting. 21. Jargonium. 49. Jodetum ferrosum in lamellis. 9.