is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 6, 1869-1870, 1869 [Index]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jodetum hydrargyrico-natricum. 10. Jodetum hydrargyrosum, ontleding. 45. Jodium uit Chili. 15. Jodium en arabische gom. 43. Joodoplossing, reagens op narceïne. 41. Jodetum kalicum in brometum kalicura, herkenning. 9. K.

Kahler’s pillenmachine met afbeelding. 24. Kamfer, oplosbaarheid in water. 37. Kamfer-ijs. 45. Kiemkracht in oude zaden bevorderen. 22. Kina-alcaloïden, bepaling. 50. Kinabasten, bepaling van het alcaloïde-gehalte door middel van picrinezuur. 14. Kinabasten op Java, onderzoek. 29. Kinakultuur en kina-alcaloïden. 48. Kinakultuur op de Azorische eilanden. 13. Kirsch-brandewrijn, onderzoek op echtheid. 33. Kleurstoffen, vergiftige, op kermisgoed. 17. Kleurverandering van dubbel-jodiden. 52. Kobalt, in tegenwoordigheid van nikkel aanwijzen. 24. Kool uit zeealgen. 17. Kooloxydegas, reagens op de aanwezigheid van. 15. Kooloxydegas (zuiver), bereiding in het groot. 22. Koolwaterstoffen, oxydatie. 15.- Koolzure ammonia, neutrale. 4. Koolzure soda (arsenikgehalte). 24. Koolzure soda, verontreiniging van bijtende soda daarin ontdekken. 25. Koolzuur, ontleding door de bladeren. 9. Koper, methode om het van zilver te scheiden. 24. Kreatine langs den synthetischen weg. 1. Kreosoot bij typhoïde koortsen. 22. Kreosootzeep. 29. Kriebel’s Migraine pulver. 44. Kunstmatig licht, invloed op de planten. 21. Kunstmatige gebitten. 49. Kunstmatige organische base overeenkomstig chinine, 13. Kurken stoppen bij scheikundige apparaten. 15. Kwikzilvermijn. 47. Kwikzilvervlekken, onderzoek. 22. li. Lactas ferrosus, bewaring. 16. Lakmoestinctuur. 41. Laudanum liquidum Sydenhami. 51. Laville’s liqueur en pillen. 26. Leerling-apothekers-examen te Arnhem. 13, 16. Leerling-apothekers-examen, uitslag. 14, Levenssmeer. 32> Levertraan, oorzaak van den onaangenamen smaak. 2. Lewisia rediviva, voorbeeld van taai leven bij planten. 29. Lichtgas uit excrementen. 47. Lilionese. 21. Linimentum calcis. 4. Linimentum cum phenylate natrico. 29. Linimentum van Lapage. 12. Liunaeus, borstbeeld te Harderwijk. 13. Liqueur de la grande-Chartreuse. 28. Liqueur antiseptique de Pennes. 32. Liquor sedativus Battlay. 26. Lithargyrum met metallisch lood. 27. Lithoreactief. 37. Liton. 6. Looizuur tegen vorstbuilen. 40. Lotio tegen pithyriasis. 37. Luchtdrukking, invloed bij scheikundige reacties. 13. Lydine. 47. M. Magnesiamengsel inde hydro-oxygeenvlam. 43. Magnetische olie-essence. 32. Mangaan bij de staal vorming. 43. Mangaanzure kalk, bereiding. 86, Manna, afkomst. 47. Markmann’s pomade in pijpjes. 33. Medaille van palladium en hydrogenium. 33. Medicamenta Bademacheri. 39. Medicinaal gewicht, reductie in Oostenrijk. 17. Medicinaal gewicht, wetsartikel der bepaling. 1. Meekrap wortel, derde kleurstof. 13. Melk, bewaring. 50, Melk, verduurzaamde. 25. Melkzuren. 46. Mercurialine. 3. Metacopaïvazuur. 12. Microscopische praeparaten van pharmacognostische voorwerpen. 41. Middelen tegen jicht en rheumatisme van Dr, Layille. 26. Mieren voor spiritus formicarum. 50. Migrainepoeders. 3, Militaire pharmacie, bijzonderheden. 17. Mineraalwateren, verzending. 21. Mixtura odonthalgica. 14. Mixturae saturatae. 47. Moederkoorn in roggemeel, herkenning. 28.

Molybdeenzuur, herkrijging. 50. Mostaardpapier, geschiedenis. 48. Myrrhe, vervalsching. 21. Nederlandsche taal inde nieuwe uitgave der Pharmacopoea Neerlandica. 17. Nessler’s reagens, nieuw voorschrift. 43. Neurenberger zeepsteen. 52. Nikkel, absorbtievermogen voor waterstof. 29. Nitsit’s haarmiddel. 44. Nitras bismuthicus basicus, verontreiniging met oxychloretum bismuthicum. 12. Nitroglycerine, ledige vaten. 12. Narceïne, reagens. 41. Oleum amygdalarum expressum, roode kleur. 52. Oleum nucistae. 24, 26. Oleum pini. 32, 34, 36. Oleum ricini aromaticum, 5. Oleum rosarum. 14. Oleum stillingiae. 52. Olijfolie, middel om vervalschingen te ontdekken. 10, 11. Onderzwaveligzure soda te ontdekken. 7. Onguent de la mère Thècle. 44. Onschendbaarheid van den eigendom op geneesmiddelen. 9. Ontkleuring van mixturen, die jodium bevatten. 45. Ontploffing in het laboratorium van prof. Bunsen. 7. Opheliazuur. 50. Opium, nieuwe braakverwekkende base in. 13. Opium, onderzoek. 39. Opium in Wurtemberg. 49 Opium alcaloïden, nieuwe, 45. Opium, verbruik en cultuur in China. 33. Opleiding tot apothekers-bedienden. 48. Opmerkingen betreffende de adsistenten inde apotheken. 33. Opschrift boven een botanischen tuin. 43. Otto, levensbericht. 40. Overeenkomst tusschen Nederland en Belgie, levering van geneesmiddelen. 12 Overgangs-examens bij de militaire pharmacie. 17. Oververzadigde oplossingen, kristallisatie. 52. Oververzadiging der alcoholische oplossing van rhodanetura ammonicum. Oxydum cerii. 7. Oxydura cupricum tegen den lintworm. 37. Ozonaether. 50, F. Paddestoelen, al of niet vergiftige aard. 22. Palladiurachlorure, reagens op de aanwezigheid van kooloxydegas inde lucht. 15. Papier epistastique supérieur d’Albespeyre. 11. Papier waterdicht maken. 13. Parijsche apothekersleven. 52. Pasta camphorae. 52, Pasta Canquoini. 28. Pasta dentifricia dura, mollis. 19. Pasta guramosa. 29. Pasta liquiritiae flava, 19. Pastilli pectorales Georgé. 9. Patchouli-kamfer. 13. Paté pectorale de Georgé. 9. Patna-opium. 39. Peculiar (the) people. 49. Pepsine-essence. 38. Pepsine, nieuwe bereiding. 40. Peruaansche bismuth. 27. Peruol. 52. Petroleum, fluorescentie. 29. Petroleum, oplosmiddel voor jodium en zwavel. 11. Pharaodrank. 6. Pharmaceutische poeders, classificatie. 30. Pharmaceutische bijzonderheden uit den vreemde (Noord-Duitschland, Oostenrijk, Engeland). 19. Pharmaceutisch congres (Derde internationaal). 22. Pharmaceutische emancipatie der vrouw. – 39. Pharmaceutisch examen te Parijs. 46. Pharmaceutische examens inde Noord-Duitsche Bondstaten. 37. Pharmaceutische opleiding te Nijmegen. 45. Pharmaceutische opleiding. 88. Pharmaceutische opleiding aan de H. Burgerschool te Nijmegen. 21. Pharmaceutische Reisebilder aus dem Oriënt. 11, Pharmaceutische statistiek. 28. Pharmaceutische vragen. 39. Pharmacie (De) in Mexico en inde Vereenigde Staten van Noord-Amerika. 15. Pharmacognostisch-scheikundige prijsvraag. 52. Pharmacopoea Austriaca nova. 19. Pharmacopoea Neerlandica. inde Nederlandsche taal. 10. Phenylus natricus. 29. Phenylzuur, antidotum. 18. Phosphas calcicus, bij tering. 52. Phosphorpillen. 45. Phosphorus, aanwijzing. 11.