is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 13, 1876-1877, 1876 [Index]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Alphabetisch Register.

A. Acidum hydrobromicum, 48. Acidum laeticum, 11. Acidum oxalicum. Maand. Bijv. 12 bij N°. 48. Acidum salicylicum sublimatum, 6. Acidum salicylicum, onderzoek op zuiverheid. 25; formulen van toedrening, 26; best oplosmiddel, 26. lormmen van Adres aan den Minister van Binnenlandsche Zaken 12. Adres van de Ned. Maatsch. ter bevordering der Pharmacie, 29 Adres in zake gebeimmidd»len, 49. Adressen van pharm. studenten te Amsterdam, 31. Adsistenten (buitenlandsche) werkzaam in Duitschlaud 50. Advertentie, 25; van Mixtura anodina, 35. Aetber, onderzoek, 49. Aetber-fabrieken, 43. Aethusa Cynapium niet vergiftig, 9. Aethylalcohol in mengsels te herkennen, 8. Agaricinezuur, 20. Albuminatum hydrargyricnm solutum Bambergeri, 6. Albumen in urine, reactie van Bödeker, 20. Alcaloida Cinchonae succirubrae. Quinetum (de Vrij), 3. Alcaloiden bewaring in oplossingen, 6; nieuwe reagentiën, 23. Alcohol in urine, 13. Alizarine, reagens op alcaliteit, 30. Almanak voor de apotheek, 37. Alpenkrniden-ijzerbitter van Demmler, 13, Alamen ustum, 28. Ammoniak uit gaswateren en cloakenvloeistolfen, 13. Anatherin-mondwater, 32. Antihydropine, 31. Apotheek van eene dame in Engeland, 14. Apotheken in Griekenland, 27. Apotheken, sluiting Zondags en ’s avonds na 9 ure, 26. Apotheken in Elzas-Lotharingen, 29. Apotheker der toekomst, 32, 33. Apothekers bij het landbouwkundig onderwijs, 10. Apothekersverein (Duitsch), Algemeene Vergadering, 22. Aqna amygdalarum amararum, kunstmatige, Noorw. Pharm. 1. Aqua destillata, onderhuidsche inspuitingen, 6. Aqna Spiraeae Ulmariae, 6. Aqua Toffana, 26. Aricine identisch met cinchonidine, 37. Aromatische kruiden, onderzoek, 42. •Arsenias natricus in phosphas natricus, herkenning, 13, 14. Arsenik in kamerlucht op te spqren, 13. Arsenik spoedig aan te toonen, 37. Arsenikwaterstof ontwikkelen met uatriumamalgama, 26. Asche’s bronchiaalpastieljes, 20. Atropa Belladonna, blauw fluoresceerende stof in, 25. Atropine, misbruik, 1. ' Attesten in Indië, 6. Ayer’s Age cure, 43. Ayer’s (Dr.) pillen, 48. Azijn, methoden tot onderzoek van mineraalzuren in, 6. B. Balsamum peruvianum, reactie, 11. Beenweefsel en fuchsine, 22. Berekening der geneesmiddelen, 18. Betaine, synthese, 35. Betuline, 31. Bicarhonas natricus et kalicus, verlies van koolzuur 28. Bichromas kallens. Maand. Bijv. 12 bij N°. 48, Bidara-Laut, 37, 39. Bijeenkomst, jaarlijksche, der Ned. apothekers, voorstel, 1,5 10. Bijeenkomst voor een pensioen- en ondersteuningsfonds, 4850. Bismnth, zuivering, 35. Bladgoud, om salpeterzuur in drinkwater aan te toonen, 13. Blaud’s pillen, 40; verkoop, 31, 34; verzilvering, 52. Bloed, spcctraalaualytische reactie, zekerheid bevestigd, 6. Bloedzuigers en lavementen zetten, 29. Bloedzuiverende pillen der Heilige Elisabeth, 13. Boekoe Chat Chat uit Indië, 9. Boli taenifugi Mosler, 48. Botermeter van Marchand, 24. Britsche pharmacopoea, verkoop, 11.

Brcmetum lithlcum, 22. Bronchiaal-pastieljes van Asche, 20. Brood, onderzoek, 45. Broomwaterstofzunr, 48. Büblig’s haarmiddelen, 25. c. Calomeldamp, 26. Calx glycerinata, 12. Camphora phenylata, 9. Capsaïcine, 31. Capsulae papaveris, 42. Carbazoline, 20. Carbonas ammonicus. Maand. Bijv. 12 bij N°. 48. Carbonas baryticus. Maand. Bijv. 12 bij N°. 48. Cathartinezuur, 18. Cera mineralis, 22. Charta exploratoria amylacea, cm iodeto kalico, coerulea, rubra curcumae.. Maand. Bijv. 12 bij N°. 48. ’ Charta sinapata, onderzoek, 23. Chemisch-pharraacentische praeparaten, nieuwe, 12. Chinine, vervalsehte, te Soerabaia, 4. Chloorcalcium, 5. Chloorkalk en terpentijnolie, 24. Chloralhydraat in mixturen, 36. Chloretum ammonicnm verontreinigd met lood, 20. Ch;oroform, wijze van toediening, 26, 52; reduceerende werking, 11- 'jpor onderzoek op meel, 42. ’ Chloroibrm-fabrieken, 43. Chocolade, industriëele intelligentie bij den verkoop 3. Chocolade retablière, 13. Chrysophaanznur, 18. Cicutoxine in Cicuta virosa, 18. Circulaire van het Hoofdbestuur der Ned. Maatsch. ter bevordering der pharmacie, 28. Citras coffeini, 1. Citras ferricus effervescens, 42, Coffeïne in koffie te bepalen, 6. Collodium tegen kiesjiijn, 34. Collodium crotonatum, 8. Colorimetrische methode voor het onderzoek van drinkwater, 44. Congres, pharmaceutisch, in Frankrijk, 11. Commissiën voor Java-kina, 33, 35, 36. Commissiën voor het leerling-apothekers-examen, 1876, 6. Commissiën, benoeming van leden, 4, 52. Confectio Damocratis, 3. Contracten met ministeriën, 13. Correspondeerende leden der Ned. Maatsch. ter bevordering der pharmacie, voorstel, 2. Cortex coto Boiivianus, 1, Cortex chinae officinalis, 16, 17. Cortex quercus. Maand. Bijv. 3 bij N°. 9. Cortex salicis. Maand. Bijv. 4 bij N°. 14. Cortex simarubae. Maand, Bijv. 4 bij N°. 14, Creosozon, 26. Crocus, vervalsching, 23. Croton picriqnm 42. Cubeba in poelier, vervalscht, 7. Cumarine, 25. Cyaanwaterstofzuur, aanwijzing, 21. D. Desinfecteerende kaarsen, 14. Desinfecteerende middelen, invloed op den landbouw, 37. Diascordium, 2. Diefstal van dure geneesmiddelen, 23. Dispenseervormen vöor roode Java-kina, 45. Doctoraat inde pharmacie, 3. Draagbaren en verbandkisten voor den spoorwegdienst, levering, 15. Drinkwater, een paar opmerkingen bij het onderzoek, 47, ’ Droppelfleschje van léard, 52. Druivesuiker, scheikundig zuiver, 13, aanwijzing, 17. Duitsche toestanden, 26. Ei. Eau autinévralgique, rechterlijk verhoor, 36.