is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 4, 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vatten 2 milligrammen ehloretum caesicum ; het wordt bereid uit het residu van de verdamping van dit water door praecipitatie met bichloretum platinicum en uittrekking van de chloro-platinas alcalinus met kokend water, tot dat er alleen chloro-platinas caesicus terug blijft, die het minst oplosbaar is. De lepidoliten bevatten slechts sporen van caesium, maar zijn daarentegen rijk aan rubidium; Bunsen bereidt dit laatste daaruit. De potaschsoorten van den handel bevatten het echter niet altijd. (Annal. d, Chem. u. Pharm. GXIX, 107.) Oleum Jecoris Aselli ozonisatum. Weder een nieuw praeparaat omtrent welker werking en bruikbaarheid wij tot nog toe geene ondervinding hebben , doch ’t welk in Parijs sedert eenigen tijd het voorwerp van Pranselie charlatanerie is en aldaar zelfs door geneesheeren veel aangewend wordt. Yoor ’t geval dat dit middel ook ten onzent zal beproefd worden, volgt hier de bereiding, overgenomen uitHagjer’s pharm. Centralhalle 1861, no. 20. Eene zeer ruime glazen flesch wordt omtrent voor % van zijn inhoud met stangen phosphorus en zoo veel water voorzien , dat dit de phosphorus omtrent voor de helft bedekt. Inde flesch plaatst men eene dubbel doorboorde kurk. In de eene opening wordt de pijp vaneen gewonen keukenblaasbalg goed sluitend gestoken en inde andere de korte arm eener tweemaal regthoekig gebogen glazen buis, waarvan de andere arm in eene andere flesch reikt, terwijl alzoo eenige Woulf’sche flesschen met elkander verbonden worden. De eerste flesch van dien toestel is voor de helft met eene sterk verdunde oplossing van bijtende soda gevuld; de tweede flesch voor de helft met sterk Engelseh zwavelzuur, de overige flesschen (2 of 3 grootere) met heldere geelachtig gekleurde levertraan. Inde kurk der laatste flesch is een open glazen buis aangebragt, welke echter

19