is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 4, 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hunne methode den ehemisehen experts onvoorwaardelijk kunnen aanbevelen. Inde tweede plaats houden ze zich ook bezig hunne methode voor de bereiding der alcaloïden in het groot toe te passen. Van al de thans bekende en gevolgde methoden zal zij zich vooral daardoor aanbevelen, dat zij veel minder kostbaar en ook minder omslagtig is. Het belangrijkst materiaal, dat men bezigen moet, de amyl-alcohol, die overigens geene kostbare grondstof daarstelt, wordt bij eene goed geregelde bewerking voor het grootste gedeelte weder terug verkregen en kan door eenvoudige destillatie van onzuiverheden bevrijd worden. Over de resultaten dezer verdere proefnemingen zullen de schrijvers nader berigt geven. (Laloratorium in Göttingen. Julij 1861. Annal. der Ch. und Ph. Oct. 61.) 2. Over het voorkomen van stikstof in meteorijzer; door Boussingault. Daar de schrijver inde meest verschillende ijzersoorten steeds eene geringe hoeveelheid stikstof vond , onderzocht hij ook een meteor-ijzer op dit element en werkelijk constateerde hij in het door Clark geanalyseerde meteorijzer van Lenarto in Hongarije , de tegenwoordigheid van 0,00011 dl. op 1 dl. van het meteor-ijzer ; zoodat derhalve ook de stikstof een zamenstellend deel van het meteor-ijzer schijnt te vormen. (Gornpt. Rend. T. LUI, p, 77—78.) 3. Over de vorming van acid. para-tartaricura door mannite en salpeterzuur en over den oorsprong van acid. tartaricum en para-tartaricum; door Gariet. Inde zitting van 23 Julij 1860 heeft de schrijver aan de

69