is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 4, 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als die van het cinchouinezout en worden eveneens zeer gemakkelijk door het licht aangedaan.

Bichromas stryohnicus. De strychninezouten, zoo als de sulphas en hydrochloras, geven dezelfde reactien als de cinchonine en chinidine, wanneer hunne oplossing vermengd wordt met die van chromas neuter of bichromas kalicus. Men bereidt het door 4 deelen sulphas strychnicus op te lossen in 1,200 deelen water, aangezuurd met eene geringe hoeveelheid verdund zwavelzuur; men brengt de oplossing aan de kook en giet er 12 deelen oplossing van bichromas kalicus bij; de bichromas strychnicus kristalliseert bij bekoeling in naalden die dikwijls tot 3 millimeters lang worden. Zij zijn schoon oranjegeel , naar het roode hellende en kaatsen het licht sterk terug ; als de kristallen zeer klein zijn hebben zij een micaachtig aanzien. Na de chromas chinicus basicus is dit de minst oplosbare chromas der alcaloïden. Geconcentreerd zwavelzuur met de bichromas strychnicus in aanraking gebragt, lost het op en wordt schoon blaauw, vervolgens violet en eindelijk rood gekleurd. Het zout gedraagt zich alzoo eveneens als de sulphas strychnicus, waarbij men hyperoxydum plumbicum en geconcentreerd zwavelzuur gevoegd heeft. Chromas hrucinicus. De brueine kan zich in twee evenredigheden met het acidum chromicum verbinden, door middel van chromas neuter of bichromas kalicus. Chromas hrucinicus neuter bekomt men door 2 deelen brucine met verdund zwavelzuur te verzadigen, nadat men het in 200 deelen water bij 45° heeft gesuspendeerd, vervolgens voegt men er 10 deelen oplossing van chromas kalicus neuter bij. Na korten tijd zonderen zich de kleine prismatische kristallen af, welke lichtgeel van kleur en blinkend zijn. Door diffuus licht worden zij weinig veranderd, maar aan de zon blootgesteld , worden zij langzamerhand bruin zonder van vorm te veranderen en nemen eene granaatachtige tint aan. Bichromas hrucinicus kan door dubbele decompositie of wel direkt door acidum chromicum bekomen worden. Het zout

253