is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 4, 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is de splitsing en uitscheiding vaneen der twee aequivalenten basis, bij tegenwoordigheid van chromas kalicus neuter.

Eindelijk dat het aantal der tot nog toe bekomen chromaten der alcaloïden, welke vroeger slechts drie bedroeg, thans tot negen is geklommen, dewijl er alzoo bijgekomen zijnde chromaten van chinine, chinidine, brucine en codeïne. Het is nog onbekend of de chromaten der alcaloïden in de geneeskunde eene rol zullen spelen, daar de opzettelijke onderzoeking in dit opzigt beslissen moet. De weinige oplosbaarheid van sommige dezer verbindingen echter, en dit zijn nog wel de standvastigste en tevens de zoo gemakkelijke verandering, die andere door den invloed van licht en warmte ondergaan, schijnen ze van het gebied der geneeskunst te verwijderen. {Journal de Chimie et de Pharmacie, Mai 1862.) Over de vermoedelijke gelijkheid van zamenstelling van het chlorium , bromium en. iodium. Al ex. de laEoche heeft de volgende mededeeling over dit onderwerp gedaan inde zitting van de Académie des Sciences van 17 Maart 1862. „Ik kan niet nalaten getroffen te zijn over de gelijkheid en eigenschappen van het chlorium, bromium en iodium. Yooreerst bezitten zij de grootste affiniteit tot elkander en verbinden zich zeer gemakkelijk onder elkander. Hunne affiniteit voor het hydrogenium is mede zeer groot, en zij vormen hiermede zuren, wier eigenschappen bijna overeenkomen, want het acidum hydrochloricum, hydrobromicum en hydroiodicum stoten alle drie witte dampen uit inde lucht, en bezitten ook alle drie de grootste begeerte tot water, waarin zij zoo zeer oplosbaar zijn. De werking van het chlorium, bromium en iodium op de plantaardige zelfstandigheden is dezelfde. Eindelijk bevinden zich deze drie

255