is toegevoegd aan uw favorieten.

Berichten van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie, 1862, 1862

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spitst, allen zijn generfd, het buitenste kleinste 4 a5, de twee grootere, de eene zeven, de andere elf nerven bezittende.

Het kroonkafje (palea) is dun vliezig tweekleppig, die rondachtig , de vrucht later omsluiten. Het vruchtbeginsel (germen) is glad, twee stampers (pistilli) met verlengde stijlen en penceelvormige stempels (stigmata), drie meeldraden (stamina) met bruine helmknopjes (antherae) die, zoo als bij de meeste grassoorten, een weinig omgebogen zijn. He vrucht (caryopsis) is wit, rondachtig, aan de eene zijde bol, aan de andere zijde eenigzins aangedrukt en glad. De opgegevene kenteekens komen overeen met diegenen, welke aan het genus Panicum behooren en wel bepaaldelijk de species Miliaceum, zoodat de plant Panicum Miliaceum Linn. (G-ierst) moet genoemd worden. Zoo als vroeger opgegeven is , was gelijktijdig met het Parijsche vogeltjeszaad, ook ineen ander gedeelte van den tuin goed bestemde zaden van Panicum Miliae. L. uitgezaaid, die bruin gekleurd waren, zoo als later bleek tot de variet. der P. M. behoorden. Deze werd tot controle gebruikt, om de andere reeds bestemde plant mede te vergelijken. Zij kwa'men geheel met elkander overeen, alleen was de P. M. met bruine zaden gedeeltelijk bruin gekleurd. Dit verschil in kleur is aan deze variëteit eigen. De bloemsteeltjes waren iets korter dan bij de andere, doch deze mindere lengte mogt geene reden zijn, om eene andere soort aan te wijzen of daarbij in aanmerking te komen. Het werk van J. Metzger, Europaeische Cerealien, werd door mij nagezien op het artikel Panicum , en daarin gevonden, dat de P. Miliaceum in vele verscheidenheden door kleur van zaden voorkomt. Hij verdeelt het genus Panicum in twee hoofdafdeelingen, zijnde: * 1. De paniculatae, pluimvormende. 2. De spicatae , aarvormende.

146