is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 5, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ner’s neues Repert. Bd, XI S. 261). Xa den dood van dezen, geleerde heeft Lossen dit onderwerp vervolgd en gevonden, dat deze stof bij verhitting met zoutzuur eene opmerkelijke en eenvoudige metamorphose ondergaat, dat zij namelijk in benzoëzuur en eene nieuwe organische basis vervalt, waarvoor W öhl er den naam Ecgonin heeft voorgeslagen.

Deze basis is in water oplosbaar en wordt daarom uit hare zouten niet door carbonas natricus gepraecipiteerd. Evenmin geschiedt zulks door platinchlorid; vermengt men echter de met platinazout vermengde oplossing van het zoutzure zout met alcohol, zoo kristalliseert het dubbelzout in lange oranjegele prismen. Deze ontleding der cocaïn geeft verklaring , waarom men vroeger bij de bereiding door uittrekking met verdund zuur geen spoor daarvan verkregen heeft. Hieruit blijkt alzoo, dat het zekerste is, bij de uittrekking der cocaïn uit de bladen de aanwending van zuren te vermijden. Volgens Lossen is de beste wijze ter bereiding der cocaïn de volgende: De cocabladen worden gedurende eenige uren met regenwater gedigereerd tusschen 60 en 80°, het aftreksel wordt afgegoten en de massa nog eens op dezelfde wijze behandeld. De vereenigde uittreksels worden met acetas plumbicus gepraecipiteerd, de vloeistof afgefiltreerd, het overvloedige lood door eene verzadigde oplossing van sulphas natricus gepraecipiteerd en gefiltreerd. De vloeistof wordt dan op een waterbad geconcentreerd, daarna met carbonas natricus alcalisch gemaakt en met aether geschud. Deze behandeling wordt 4—6 maal met nieuwen aether herhaald. Van de vereenigde aetherische oplossingen wordt de grootste hoeveelheid aether afgedestilleerd. Het restant laat bij vrijwillige verdamping de cocaïn in onzuiveren staat terug. Ter zuivering wordt zij eerst met water gewreven, en dan volgens de wijze van Niemann verder gezuiverd. Hoe zuiverder de cocaïn is, des te gemakkelijker en regelmatiger kristalliseert zij uit aether. De kristallen schijnen te behoren tot het rhombisch systheem.

7