is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 5, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

anderen eindelijk zijn niet vlugtig inde gewoone beteekenis van het woord. De damp die door deze teer gaat, voert het zich de meest vlugge deelen, en als zij onder den vorm van water gecondenseerd is, ziet men op de oppervlakte van dit water eene vloeistof drijven, de naphta of ligte steenkoololie. Hetgeen in deze teer blijft is een mengsel van zware oliën en pek.

De destillatie voert de zware oliën mede en de pek blijft alleen terug. 100 deelen New-Castle steenkolenteer bevatten 9 deelen naphta of ligte olie, 60 deelen zware oliën en 31 deelen pek. De ligte olie is alweder eene zeer zamengestelde; zij bevat basische oliën of oliën die de rol van bases vervullen; zure oliën of die de rol van zuren vervullen en onzijdige bydro-carbureta. Indien men bij de gezuiverde en helder gehaakte naphta zwavelzuur voegt, zoo verbindt zich dit zuur het de basische oliën en vormt daarmede sulphaten, welke gepraecipiteerd worden. Dit praecipitaat bezit eene zeer groote waarde, want het is daaruit dat men de schitterende kleuren der steenkool bereidt. Wanneer de basische oliën verdwenen zijn, blijven de zure oliën en de onzijdige hydroearbureta over. De ruwe naphta dient, zonder dat zij behoeft gezuiverd te worden, om de kaoutcfaouk op te lossen, Waarmede men verschillende stoffen overdekt, ten einde ze Waterdigt te maken. Om ze te zuiveren destilleert men ze °p nieuw en de produkten dezer tweede destillatie zijnde 2ure oliën. Deze bestaan uit twee zuren, het acidum carbobcum en het acidum cresylicum. De formule van het acidum carbolicum is Cl2 H,6 02; het acidum cresylicum Cl4 HlB 02, dat er alleen van verschilt door bijvoeging van Hg Og, 18 zijn homoloog. De gewone kreosot is een mengsel dezer twee zuren. Het volkomen zuivere acidum carbolicum of phénicum is vast; •uet kalk verbonden wordt het het krachtigst werkende van abe desinfecteer-middelen. Met salpeterzuur behandeld verpest het een gedeelte van zijn hydrogenium, dat vervangen Wordt door deutoxydum azoti. Wanneer men zoo ver geko-DIS.SJ, 4

49