is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 5, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelijks worden er zoo groote hoeveelheden van bereid en voor zulke aanzienlijke sommen verkocht, dat de grondstof, welke vroeger een ballast was, tegenwoordig lang vooruit verkocht is en schaars begint te worden. Dit was slechts de eerste dienst welke Collas bewees. In 1848 kwam hij op de gelukkige gedachte om in het groot de benzin door monohydratisch salpeterzuur te behandelen en ze in nitrobenzin, uit-

gangspunt der anilin en van de verbindingen of derivaten der anilin, dat wil zeggen, in eene der schoonste industriën van den lateren tijd te veranderen. De nitrobenzin, essence de mirbane bleek tevens eene kunstmatige bitteramandelolie te zijn, achtmaal goedkooper dan de wezenlijke bitteramandelolie, welke al de aromatische eigenschappen van deze bezat, zonder echter het gevaarlijke Pruisisch zuur te bevatten en waardoor zij alzoo zonder schadelijke werking op het dierlijk organisme was. Hierdoor was men in staat om geurige amandelzeep inden handel te brengen, welke zeer gezocht is en bijna voor denzelfden prijs als gewone kon geleverd worden. Later leerde Co lias uit de nitrobenzin, het acidum pricicum of carbazotieum bereiden en uit het destillatiewater dat dit zuur bevat een nieuwen aether, door hem ananas-essenz. De Société d’encouragement voor de nationale industrie was de eerste om Co 11 as voor zijne ontdekkingen, die hem zulke inspanningen en groote uitgaven gekost hadden, te beloonen, en de Jury der wereldtentoonstelling te Londen in 1851, wees hem eene eervolle vermelding en eene pnjs-medaille toe. Maar niets liet toen nog voorzien, welk een ongeloofelijke partij Hoffman, Perkin, Eenard, Nicholson, Delaire, Glirard enz. van de nitrobenzin en de anilin zouden trekken. (Cosmos 7 Nov. 1862.) Ontplofbaarheid van petroleum. Men heeft inden laatsten tijd veel gesproken over de al

54