is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 5, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overtrokken. Hors 1e y heeft met andere alcaloïden geen* dergelijke reactie verkregen. (Ding 1e r’s polyt. Journal en Hager’s phaamaeeutiad*1 Centralhalle 1863 , N. 9.)

Over eene nieuwe bereiding van zuiver aqüa oxygenata; door F. Dupr e y. Wanneer men een zeer snelle stroom zuiver koolzuur 10 gedestilleerd water voert en men er van tijd tot tijd biox}" dum baryticum inwerpt, ontstaat er volmaakt zuiver aqu£l oxygenata. Wanneer de hoeveelheid carbonas baryticus aanzienlijk genoeg wordt om den doorgang van het gas te belemmeren i giet men het heldere vocht dat al het gevormde aqua otf' genata bevat af; er zal alsdan eene nieuwe hoeveelheid aquil oxygenata ontstaan, zoodra men er ander bioxydum barytl' cum in werpt. Men verkrijgt op deze wijze een water, dat zeer veel ' maakt onzijdig en zuiver aqua oxygenata bevat, en dat melJ met de luchtpomp kan concentreren. Men moet zorg dragen de stroom koolstofzuur snel genoe£ te onderhouden , opdat het steeds in overvloed zij tegenover de kleine hoeveelheden bioxydum baryticum die men va° tijd tot tijd bij voegt. Daarenboven moet men het bioxydiH11 baryticum tot een zeer fijn poeder brengen , omdat gro stukken aan de ontleding ontsnappen. Het beste reactief voor het aqua oxygenata is voorzeil de permanganas kalicus , die zelf al zijn zuurstof ontwikkel als men hem brengt in water, dat zelfs zeer geringe b°e veelheden aqua oxygenata bevat. Men zou zich van dit zout kunnen bedienen om den van het aqua oxygenata te bepalen, daar de der ontkleuring zeer gevoelig zijn. (Journal de Chimie médicale Février 1863, p. 71-)

122