is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 5, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cosmetica.

Reveil heeft aan de Académie impériale de médecin® eene memorie aangeboden waarin men over dit onderwerp het navolgende vindt : „De zeepen bekend onder den naam van savon de laitue, de thridace, de lactucariwm bevatten noch lactuca noch een zijner produkten, maar ook bevatten zij geenerlei vergiftig6 zelfstandigheid ; al wat er van vermeldt wordt is leugen en de goedkeuring die men zegt dat zij vanwege de Académie de médeeine hebben ontvangen, is eveneens leugen. De rijstpoeder bevat tot 22 pGt. talk ; dit is alzoo diefstal. ~ Het em de la Moride ,” dat het haar zijn oorspronkelijke kleur hergeeft, zonder er de kleur van te veranderen en zonder het minste kwaad te doen , omdat het is zamengesteld uit exotische en weldoende planten. Het is zamengesteld uit acetas plumbicus neuter 2,786 , sulphur 2,652, en aqua rosarum 94,562. De Jiuide transmitatif de 8., chimüte), een ander vocht voor het haar, is zamengesteld uit nitras argentico-ammoniacalis en sulphas cuprico-ammoniacalis. Üeau a détacker van denzelfden uitvinder, bestemd om vlakken op de huid , veroorzaakt door nitras argenticus te verwijderen , is eene oplossing van cyanetum Tcalicum, eender verschrikkelijkste vergiften die men kent. De lait antéphéligue, die alle mogelijke verandering inde teint voor komt en hare frischheid en zuiverheid conserveert, bestaat uit chloretum hydrargyricum 1,075, oxydum plum* bicum hydratum 4,010, water 122,715 en kamfer en zwavelzuur sporen. Reveil verzocht, dat er gestrenge maatregelen mogteu kunnen genomen worden tegen dergelijke gevaren voor dé gezondheid, doch men heeft er geen acht op geslagen; me» kan dus alleen nog maar hopen, dat dergelijke stemme» zullen gehoord worden, wanneer een bepaald feit zal hebbe» bewezendat de verkoop van zoodanige produkten aanleiding

158