is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 5, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoeveelheid in het bloed aanwezig is, kan men het in het v°cht der vcsicatoria vinden. Alleen raadt hij aan de spaansehe vlieg niet op het door de jicht ontstoken gedeelte Plaatsen, omdat, volgens hem, de jicht ontsteking ten "evolge heeft, en het acidum uricum in het bloed van het Jeel dat ontstoken is vernietigd. Deze vernietiging nu van acidum uricum gedurende den jichtaanval wordt ook juist °°r den schrijver als het feit genoemd om de schijnbare te verklaren die men dikwijls bij jichtlijders waarfle°ttit, ten gevolge vaneen hevigen en langdurigen aanval.

(Journal de Chimie médicale, Mai 1863.) Nieuwe methode ter bepaling van het salpeteren salpeterigzuur; door A. V. Harcourt. Vaaneer men eene matig geconcentreerde oplossing van P°lasch op een mengsel van zink en ijzer giet, zoo ontwikreeds inde koude, ten gevolge eener electrolytische 'r®rking) overvloedig waterstof. Ijzer kan hierbij door pla-I Qa> koper of tin vervangen worden , doch met deze metalen °eft de werking zwakker plaats, Yoegt men nu een sal- of salpeterigzuur-zout bij dit mengsel, zoo heeft Qogenblikkelijk eene ontwikkeling van ammonia plaats. .(i*e reactie nu heeft A. V. Harcourt ('Journ. Chm. Soc. '> 381) als onderkennings- en bepalingsmiddel voor sal- ell salpeterigzuur aangewend. De te onderzoeken °eistof wordt op een klein volumen gereduceerd en ineen gegoten, waarin 2—3 gram vaneen mengsel 11 gegranuleerd zink en gegloeid ijzervijlsel aanwezig is d); hierop wordt 5—6 C. C. sterke potaschloog gegoten 11 alles tot koken verhit. Men onderzoekt aan de opening het buisje op de gewone wijze de aanwezigheid van ; 5 milligram salpeter gaven duidelijke reactie op j, °h gemaakt lakmoespapier. De reactie wordt nog gevoewanneer men iodetum hydrargyrico-kalicum gebruikt. eh houdt het mengsel gedurende s—lo minuten in matig

203