is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 5, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UITTREKSELS UIT BINNEN- EN BÜITBNLANDSCHE TIJDSCHRIFTEN. Chemie, pharmaele, pharmacognosic.

Scheikundige geschiedenis van het Secale cornutum; door Dr. Hermann Ludwig te Jena. ('Vervolg van pag. 280.) Afzondering der SecaMne volgens W inkl er. 8 pond (a 16 oneen) tot fijn poeder gebragt moederkoorn werden met 60 ponden gedestilleerd water overgoten, het mengsel met 8 oneen gezuiverde carbonas kalicus en 16 oneen versch bereide kalkhydraat vermengd, gedurende 24 uren ineen gesloten destilleertoestel op elkander laten werken en voorzigtig gedestilleerd. De eerste hoeveelheid van het destillaat reageerde slechts zwak alealisch, de alcalische reactie nam echter spoedig toe en verdween eerst weder, nadat circa 21 ponden vloeistof overgegaan waren. Het destillaat, dat verwijderd naar moederkoorn, doch hoogst walgelijk rook, werd met zuiver zoutzuur zwak veronzijdigd en op een waterbad verdampt. De vloeistof werd eerst bleekrood gekleurd, zonderde echter later eene geringe hoeveelheid bruinachtige vlokken af en nam op ’t laatst eene lichlgeelhruine kleur aan. De goed gedroogde zoutmassa zag er helder grijsbruin uit en vertoonde de zeepachtige hoedanigheid aan vele valeriaanzurezouten eigen. De waterige oplossing van dit zout kon door dierlijke kool bijna volkomen ontkleurd worden, gaf echter bij verdamping weder een bruinachtig geelgekleurd zout. De 3e S. 5e J. 20