is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 5, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van 13 oneen pyrophosphas natricus , zoo als men die verkrijgt door gloeijing van phosphas natricus, in 14 oneen gedestilleerd water onder omroeren, vermengt met een mengsel van 11 drachmen chloretum ferrieum van 1,525 sp. gew. en 6 oneen gedestilleerd water. Het aanvankelijk gevormde praeeipitaat van pyrophosphas ferricus lost volkomen met eene eerst roode kleuring der vloeistof op , welke kleuring echter

na verloop van eenige minuten weder verdwijnt, waarop de vloestof bijna kleurloos , hoogstens een weinig geelachtig zich vertoont. De gefiltreerde vloeistof wordt vermengd met eene gelijke hoeveelheid in gewigt spiritus vini rectificatissimus , waardoor de pyrophosphas ferrico-natricus in kleine witte kristallen gepraecipiteerd wordt. Na verloop van eenige uren moet het zout door coleren afgezonderd, met de handen goed uitgeperst, met 1 once spiritus vini van aanhangend chlornatrium afgewasscheu, zooveel mogelijk de vloeistof uitgeperst en de overblijvende pyrophosphas ferrico-natricus bij de gewone droogstoofwarmte tusschen filtreerpapier gedroogd worden, daar het zout bij eene verhoogde temperatuur gemakkelijk vervloeit. Men bekomt 12 oneen en alzoo bevat bijna ieder once het ijzer uit 1 drachme chloretum ferricum, daar er geen spoor van ijzer meer inde moederloog terug blijft. (Neues JaJirb. f. Pharmacie en Hager’s pTiarmaceutische Centralhalle 1863, No. 39.)

320