is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 5, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Over pepermuntkamfer.

Het stearopten der pepermuntolie wordt tegenwoordig in zoo aanzienlijke hoeveelheid inden handel aangetroffen, dat A. Oppenhei m het aan een• naauwkeurig onderzoek heeft kunnen onderwerpen. Het komt uit Japan in grove aaiden alleen met papieren deksels gesloten vaten en bestaat uit eene massa witte prismatische kristallen , niet ongelijk aan sulphas magnesieus , waarmede het ook tot zelfs voor 10 20 pCt. vervalseht voorkomt. Dit bijmengsel kan gemakkelijk doorwarm water verwijderd worden, waarbij het stearopten smelt en tot eene harde kristalmassa vast wordt. Het smelt bij 36° C. en destilleert zonder ontleed te worden hij 210° C. over. Bij 100° O. gedroogd bestaat het uit Berekend. C 76,93 76,92 H 13,40 12,82 O 9,67 10,26 waaruit de formule C2O H2O 02 wordt afgeleid, welke Dumas voor het stearopten der Amerikaansche pepermuntolie vond. De schrijver heeft onderzocht of dit stearopten in scheikundigen zin een alcohol, of een aldehyd, of een keton, of wat anders is. Het is isomerisch met de capryl-aldehyd en onderscheidt zich van camphol-aleohol, de kamfer, de cuminalcohol, thymol en cuminol door resp. 2—B Aeq. waterstof. Het pepermunt-stearopten draait het vlak van het gepolariseerde licht naar links en zijn draaijingsvermogen is (o) = 59,60. Het lost slechts onbeduidend op in water, en deelt het den sterken reuk en smaak er van mede. Lost zeer gemakkelijk op in alcohol, aether, zwavelwaterstof, vette en aetherische oliën. Is onoplosbaar in oplossingen van alcaliën , doch kristalliseert uit eene alcoholische sodaoplossing in lange naalden. Geconcentreerd salpeter-, zwavel-, zoutmieren-, azijn- en boterzuur lossen het gemakkelijk op, waaruit het door water en alcaliën weder onveranderd afgezonderd wordt.

329