is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 5, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oplossing van zuivere boter in aether bij afkoeling op 18,5°C helder blijft. De hoedanigheid van het bezinksel geeft eveneens uitsluitsel omtrent den aard van het vreemde vet, daar het uit reuzel zich afzonderende fijn en zacht is, uit ossenvet korrelig en kristallyn en uit talg draderig. De aetherische boter-oplossing levert, afgekoeld, schoone stervormige bundels van fijne spiesige kristalletjes.

2 Volgens Edw. Ballard {Ohm. News Vol IV. p. 283 en 322) wordt de boter voornamelijk met ossenvet vervalscht (dat Horsley echter niet toegeeft) en voor de opsporing dezer bijmenging, almede van die van schapenvet en reuzel is de waarneming der physische eigenschappen, zooals kleur, consistentie, reuk, de verhouding bij behandeling met heet water, de verschijnselen bij de drooging op filtreerpapier en de verhouding der gedroogde boter, namelijk bij zamendrukken voldoende. Sommige dezer eigenschappen verschillen meer of minder met het jaargetijde, de voeding der koe enz. namelijk de kleur en de verhouding bij drukken met een spatel op filtreerpapier, doch drie andere eigenschappen zijn volgens den schrijver voldoende, namelijk ade vorm der droppels, welke ontstaan, wanneer de boter gesmolten en met heet water goed omgeroerd wordt (bij boter zijnde droppels klein, bij ossenvet grooter en de daarmede zamenhangende wijze, waarop zich de droppels bijeen plaatsen (bij boter fijncellig, bij ossenvet grofcellig); b de gladde of korrelige hoedanigheid der op water gesmolten en weder bekoelde koek (bij aanwezigheid van ossenvet zijnde korrels zoo groot of grooter dan sago) en o de smaak der gesmolten geweest zijnde en op filtreerpapier gedroogde boter. 3 Balard maakt voor de behandeling der boter met aother vaneen kleinen toestel gebruik, geschikt om het in aether onoplosbare praecipitaat te wegen en tevens de verhouding van het vet gedurende de oplossing te kunnen waarnemen. Hij wendt voor zijne proeven steeds eene gelijke hoeveelheid boter en eene bepaalde hoeveelheid aether aan, De inrigting van den toestel is de volgende. In eene reageerbuis van él/2 duim lang en 1 duim breed wordt eene glazenbuis

333