is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 5, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich bijeentrekt als smeltend hars en eindelijk oplost. IJzerchlorid geeft geen praecipitaat. De analyse der zuivere hydrastin leverde in 100. berekend. I II 111 IY C 66,333 66,696 66,379 H 6,030 6,010 5,698 N 3,517 3,832 3,767 O 24,118 _ _

Overeenkomende met de formule H24 NO12. CSillim. Americ. Journal en Chem. Central Blaft. No. 45 8. 726). Maskering der lodstijfselreactie. Volgens Dr, Pr. Goppelsröder wordt de iodstijfselreactie door zekere organische zelfstandigheden gemaskeerd. De schrijver bepaalde door vergelijkende proeven, dat de sulphas ammonicus, sulphas magnesicus, sulphas aluminieus en de potasch-aluin , bij aanwezigheid eener zekere hoeveelheid dezer zouten inde vloeistof de vorming van iodstijlsel dikwijls vrij lang vertragen ; doch na eenigen tijd verdwijnt het hierdoor te weeg gebragt verschil. {Joggend. Annalen. Juni 1863). Het ijzeroxydhydraat uiteen chemisch en physisch oogpunt beschouwd, door Dr. H. Hager, De schrijver heeft zich sedert jaren onledig gehouden met het opsporen van de oorzaak der vrijwillige ontleding van de solutio acetatis ferrici en het onbruikbaar worden van het in water verdeelde ijzeroxydhydraat, dat als antidotum tegen arsenik-vergiftigingen bewaard moet worden, en vond gelegenheid om de ijzeroxydhydraten van verschillende zijden

362