is toegevoegd aan je favorieten.

Berichten van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BERIGTEN VAN DE NKDIBLANDSGfIB MAATSCHAPPIJ TER BEVORDERING DER PHABMACIE. Octolser 1863. Wlenwe Volgreeks. No. 80.

nHKI»K|>KKH*« l l\ HKT HOOmSKSTIim Verslag der achttiende Algemeene Vergadering der Nederlandsche Maatschappij ter bevordering der Pharmacie, gehouden den 16euJunij 1863, in het lokaal »de Eensgezindheid” te Amsterdam. Aanwezig zijnde HH. Hoofdbestuurders P. J. Swartwout, A. J. Eijk , Gr. H, Hoorn, Dr.P. Ankersmit, C. M. van Dijk, P. ,T. Moet en Prof. A. H. van der Boon Mesch. 20

Volgens Art. 73 der Wet, ontvangen de Leden deze Berigten kosteloos.