is toegevoegd aan uw favorieten.

Berichten van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie, 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en als afgevaardigden van de Departementen de H. H. B. Verheul en C. A. Overwijn voor Utrecht. W. Huygens "Wzn, en Dr. G. H. Muller voor ’s Gravenhage.

B. J. Fornara voor Leiden. P. Brouwer Rzn. voor Botterdam. L. Alma, C. Ro Iff Pzn. en J. W. Petersen Nobbe voor Amsterdam. C. H. van Ankum voor Groningen, en J. P. A. F. Yroom voor Deventer. Het departement Dokkum is niet vertegenwoordigd. 1. De vergadering wordt door den Voorzitter der Maatschappij, den Hr. P. J. Swartwout, geopend. Despreker heet de leden van het bestuur en de afgevaardigden welkom en herinnert in korte woorden de lotgevallen en handelingen der Maatschappij gedurende het afgeloopene maatschappelijke jaar. Hit het verslag van den toestand der Maatschappij blijkt, dat zij bestaat uit 8 Departementen, tezamen met 232 leden , zijnde 17 meer dan in het vorige jaar; daarenboven één honorair lid, tevens honorair lid van het departement Amsterdam, zijnde Doctor S. Sarphati, benevens één lid, niet behoorende bij eender Departementen zijnde de ïïr. W. D. Caudri te Doesburg. Het departement Utrecht telt 31, ’s Gravenhage 27, Leiden 20 , Rotterdam 41 , Amsterdam 71, Dokkum 6, Groningen 26 en Deventer 10 leden. De Secretaris deelt mede, dat het aantal stemmen ter vergadering bedraagt 33, als 26 van de Departementen en 7 van het Hoofdbestuur, zoodat de volstrekte meerderheid is 17. 2. Rapporten over den staat en de verrigtingen der Departementen. De Secretaris leest de volgende verslagen der departementen : DEPARTEMENT UTRECHT. De toestand van het Departement is vrij-gunstig. Het aantal leden is twee minder dan verleden jaar en dus met inbegrip van twee buitenleden 31.

236