is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 6, 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Over bereiding van was-papier.

Volgens A. Eieker wordt was-papier gemakkelijk op de volgende wijs vervaardigd. Men neemt een boek drukpapier, groot formaat, dat men op eene tafel legt en strijkt met een heet gemaakt strijkijzer schielijk er over heen , terwijl men met de linkerhand een stuk was voor het ijzer houdt. Wanneer het ijzer te veel afgekoeld is, vervangt men het met een ander en neemt telkens een gereed gemaakt vel weg, zoodat men in kortentijd een goeden voorraad was-papier bekomt , waarop het was zeer gelijkmatig is ingedrongen. (N. Jahrbuch für Fharmacie Bd. XVIII, S. 3.) Onderkenning van pikrotoxin; door J. W. Langley. Wanneer men droog pikrotoxin met de drievoudige hoeveelheid salpeter zamenwrijft, met zwavelzuur bevochtigt en met zeer sterke sodaloog overgiet, zoo wordt de massa tegelrood gekleurd. De kleur is echter niet standvastig, maar verdwijnt langzamerhand. De schrijver meent dat zij veroorzaakt wordt dooreen zeer gering bijmengsel vaneen stikstof houdend ligchaam, dat altijd aan de op gewone wijze bereid pikrotoxin aanhangt door herhaalde oplossing ,in potassa en praecipitering door zuur daarvan kan bevrijd worden. Een aldus behandeld pikrotoxin levert de genoemde reactie niet meer, doch bezit al de andere reactiën der pikrotoxin. Heeft men met pikrotoxin vervalscht bier te onderzoeken, zoo wordt het aangezuurd en met aether geschud. De pikrotoxin lost dan inden aether op, terwijl strychnin, zoo die er in vermoed mogt worden inde oplossing blijft, en dus niet inden aether wordt opgelost. Wordt omgekeerd eene alcalische oplossing, welke beide de bitterstoffen be-

12