is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 6, 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wordt het mengsel ook slechts aan eene beperkte toetreding

van lucht blootgesteld, zoo bedekt zich het groene quadrant°xyd eerst met een geel vlies van koperoxydul, en langzamerhand wordt de bovenstaande vloeistof blaauwachtig gekleurd. Hetzelfde geschiedt ook, als eene oplossing van carbonas ammonicus aangewend wordt. Het is Bun se n gelukt door eleetrolyse chlorium te onttrekken aan de chlorverbindingen der alcalisehe metalen, met name de chlorkalium, chlorrubidium en chlorcaesium ®n ze in lagere chlorverbindingen van intensief smaltblaauwe kleur te veranderen. Men kan intussehen het kaliumsubchloruur ook zonder hulp van electriciteit zeer gemakkekjk door zamensmelting van kalium met chlorkalium ineen stroom van waterstofgas daarstellen. Men kan met groote waarschijnlijkheid aannemen, dat deze snbchloruren half zooveel chlorium bevatten als de ehlormetalen waaruit zij zijn zamengesteld. Maarde oxydcn en ohloriden der alcalisehe metalen bevatten twee atomen metaal in hunne zamenstelling en derzelver atomgewigten moesten eigenlijk om de helft verkleind worden. Alsdan zijn ochter de alcalisehe subchloruren quadrantehloriden, welke Waarschijnlijk ook overeenstemmen met alcalisehe quadrant°xyden, welke evenwel wel bezwaarlijk daar te stellen zullen zijn. (Monatsber. d. Köningl. Preuss. Acad. der Wüsemch. en Journal für prakt. Chemie 1863, N. 20, 8. 2Ü9.) .'■a.v.TTTTrr.'.'Tjïr1 ? Qver indican als constant bestanddeel van urine, door prof. Hoppe-Seyler. Sedert Schunk ontdekt heeft dat indican zeer dikwijls la urine voorkomt, zijn slechts weinige onderzoekingen over bestanddeel der urine bekend gemaakt, welke de opga-Ven van Schunk bevestigen, en er bestond alzoo altijd nog twijfel, of dit ligchaam dat de blaauwe kleurstof vormt identiseh is met het indican der planten en of het verder een c°ustant bestanddeel der urine is. De schrijver heeft zijne

47