is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie, jrg 6, 1864, 1864

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Carb. magnes. hydr. dr. 1. 01. Menth, pip. gtt, 3. Misce. Elixirium dentifricium Heideri. Spiritus Melissae. TJnc 3. Tinct. Myrrhae. » Chinae ana dr. ]/2. 01. Menth. pip. gtt. 6. Misce. Acidum oxalicum uit zaagsel. In Engeland wordt tegenwoordig zuringzuur uit zaagsel bereid. Een mengsel van 2 aeq sodahydraat en 1 aeq potaschhydraat wordt tezamen opgelost en tot een sp. gew. van 1)35 uitgedampt en daarbij zoo veel zaagsel gevoegd, dat een dikke brij ontstaat; deze wordt op een ijzeren plaat gebragt en langzaam onder aanhoudend omroeren verhit. Vooreerst ontwijkt daarbij slechts water, dan waterstof en koolwaterstof. Na eene verhitting bij 200°C. gedurende Ia 2 üren is de houtvezel geheel ontleed en de massa lost zich Qtet eene donker bruine kleur in water op, doch bevat slechts pCt. acidum oxalicum , doch geen azijnzuur. De verhitting wordt bij dezelfde temperatuur (zorgende de 'üassa niet verkoolt) zoo lang voortgezet, totdat alles droog schijnt te zijn. Zij bevat dan 28 a3O pCt. zuringzuur en geen azijnzuur. Deze massa wordt nu met water bij de gewone temperatuur behandeld; daardoor scheidt zich een moeijelijk oplosbaar sodazout af, dat met koud water wordt afgewasschen. Moederloog en afwaschwater worden nu uitgedampt, en de overblijvende massa gecalcineerd. De oxalas natricus wordt 1111 met kalkmelk ontleed en de verkregen oxalas calcicus 0104 zwavelzuur, waarna de oplossing van acidum oxalicum Wordt uitgedampt en gekristalliseerd. (Wittstein’s Vierteljahr. Schrift 1863.)

83